Ověření metod návrhu stavových a robustních regulátorů

Title Alternative:Verifing of the designs methods of state and robust regulators
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Diplomová práce pojednává o dvou metodách návrhu diskrétních stavových regulátorů: metodě definování pólů uzavřeného regulačního obvodu a metodě minimalizace rozšířeného kvadratického kritéria. Výsledné návrhy diskrétních stavových regulátorů ověřuje výpočtem pomocí control toolboxu v programu Matlab od firmy Mathworks. Porovnává regulační pochody při použití těchto regulátorů na soustavě čtvrtého řádu simulací v podprogramu simulinnk v Matlabu, při reakci na skokové poruchy a žádanou hodnotu. V poslední části ověřuje robustnost použitých metod experimentálně změnami na soustavě.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN