Ověření metod návrhu stavových a robustních regulátorů

Title Alternative:Verifing of the designs methods of state and robust regulators
dc.contributor.authorKovář, Jaroslav
dc.date2000
dc.date.accessioned2022-07-17T05:23:23Z
dc.date.available2022-07-17T05:23:23Z
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o dvou metodách návrhu diskrétních stavových regulátorů: metodě definování pólů uzavřeného regulačního obvodu a metodě minimalizace rozšířeného kvadratického kritéria. Výsledné návrhy diskrétních stavových regulátorů ověřuje výpočtem pomocí control toolboxu v programu Matlab od firmy Mathworks. Porovnává regulační pochody při použití těchto regulátorů na soustavě čtvrtého řádu simulací v podprogramu simulinnk v Matlabu, při reakci na skokové poruchy a žádanou hodnotu. V poslední části ověřuje robustnost použitých metod experimentálně změnami na soustavě.
dc.identifier.signatureV 12/2000 M
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165264
dc.titleOvěření metod návrhu stavových a robustních regulátorůcs
dc.title.alternativeVerifing of the designs methods of state and robust regulatorsen
local.faculty.abbreviationDIP
local.verbis.studijniprogramKRT
Files