Marketingová online komunikace podniku

Abstract
Tato diplomová práce pojednává o online marketingu. V teoretické části jsou představeny jednotlivé formy online marketingu - SEO, reklama ve vyhledávání, displejová reklama, sociální sítě jako nástroj reklamy a přímý online marketing. Teoretický základ je klíčový pro praktickou část diplomové práce, která se zabývá analýzou online komunikace České spořitelny. V první části je představena Česká spořitelna, dále je charakterizován trh, na kterém banka působí, a také jsou zde představeny jednotlivé formy online marketingu, se kterými Česká spořitelna pracuje. V práci je provedena analýza marketingové online komunikace k produktu dětský účet v České spořitelně z roku 2017. Na základě výstupů z této analýzy byla navrhnuta nová podoba marketingové online komunikace k podpoře prodejů dětského účtu, která měla pomoci splnit prodejní cíle České spořitelny. Tento návrh kampaně byl Českou spořitelnou zrealizován. V závěru práce byla úspěšnost navržené marketingové online komunikace vyhodnocena, jsou vyzdvižena silná místa kampaně a je poukázano na oblasti, ve kterých má Česká spořitelna prostor ke zlepšení.
The theme of this thesis is online marketing. In the theoretical part individual forms of online marketing are introduced including SEO, search engine marketing, display ads, social media and ads, and direct marketing. Theoretical background is crucial for the practical part of the thesis which analysis the online marketing communication of Česká spořitelna. This bank as well as the banking industry in the Czech Republic are introduced in the first part. There is also a brief analysis of specific forms of online marketing that are used in Česká spořitelna. The core of this thesis is the analysis of online marketing communication of Česká spořitelna focused on children's current accounts which took place in 2017. Based on the results of this analysis new style of online marketing communication of children's current accounts for 2019 is proposed. This communication should help Česká spořitelna accomplish its business goals. The proposal is accepted and executed by Česká spořitelna. The thesis ends with evaluation of results of the campaing with highlighted strenghts and recommendation for the future.
Description
Subject(s)
Online marketing, digitální marketing, reklama, SEO, web, vyhledávání, bannerová reklama, displejová reklama, reklama na sociálních sítích, přímý marketing, e-mail, bankovnictví, dětský účet, Česká spořitelna, Online Marketing, Digital marketing, Ads, SEO, Web, Search, Display Ads, Social Media Marketing, Direct Marketing, E-mail, Banking, Childrens current account, Česká spořitelna
Citation
ISSN
ISBN