Generation X, Y, and Z Preferences for Car-Sharing in Different Situations

Title Alternative:PREFERENCE SPOTŘEBITELŮ PŘI VYUŽÍVÁNÍ SDÍLENÝCH AUT
Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Cílem tohoto článku je posoudit vliv jednotlivých generací (X, Y, Z) potenciálních zákazníků sdílené ekonomiky na jejich ochotu preferovat sdílené auto oproti autu vlastnímu v konkrétních definovaných situacích. Výzkum probíhal od prosince 2021 do března 2022 a zúčastnilo se ho 741 respondentů, kteří byli rovnoměrně rozděleni mezi všechny tři analyzované generace. Závěry výzkumu naznačují, že jednotlivé generace respondentů nebudou mít odlišné preference využívat sdílené auto v různých situacích. Všechny generace respondentů si dokážou více představit používat sdílené auto pravidelně během cestování a zábavy, ale už ne tolik s dětmi na kroužky, nebo při cestách do práce či školy. Tato skutečnost může být využitelná marketingovými odborníky, kteří potřebují rozklíčovat motivy pro účast zákazníků ve sdílené ekonomice, resp. v segmentu sdílených aut.
Das Ziel dieses Beitrags ist es, den Einfluss verschiedener Generationen (X, Y, Z) von potenziellen Sharing-Economy-Kunden auf ihre Bereitschaft zu untersuchen, in bestimmten Situationen ein gemeinsam genutztes Auto einem eigenen Auto vorzuziehen. Die Untersuchung wurde von Dezember 2021 bis März 2022 durchgeführt und umfasste 741 Befragte, die gleichmäßig auf die drei untersuchten Generationen verteilt waren. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die verschiedenen Generationen der Befragten keine unterschiedlichen Präferenzen für die Nutzung von Carsharing in verschiedenen Situationen haben. Alle befragten Generationen können sich eher vorstellen, ein Carsharing regelmäßig für Reisen und Vergnügungen zu nutzen, weniger jedoch, wenn sie ihre Kinder zu Spielgruppen bringen oder zur Arbeit oder zur Schule fahren. Diese Tatsache kann für Vermarkter nützlich sein, die die Motive für die Teilnahme von Kunden an der Sharing Economy oder dem Carsharing-Segment erkennen müssen.
The aim of this article is to assess the influence of different generations (X, Y, and Z) on their willingness to prefer a shared car to their own car in specifically defined situations. The research was conducted from December 2021 to March 2022 and involved 741 respondents, equally distributed among the three generations analyzed. The findings of the research suggest that different generations of respondents will not have different preferences for using car sharing in different situations. Significant differences between generations were only found in the situation where car-sharing would be preferred on the way to school or work. In other cases, no significant dependence between generations was shown. All generations of respondents can imagine using a car share more regularly during travel and entertainment, but not so much with children to clubs or when shopping and running errands at the authorities. This fact can be useful for marketers who need to discern the motives for customer participation in the sharing economy or the car-sharing segment. At the same time, marketing knowledge in connection with the sharing economy will be enhanced.
Celem niniejszego opracowania jest ocena wpływu różnych pokoleń (X, Y, Z) potencjalnych klientów ekonomii współdzielenia na ich skłonność do preferowania samochodu współdzielonego od własnego pojazdu w określonych konkretnie sytuacjach. Badania przeprowadzono w okresie od grudnia 2021 do marca 2022 roku. Wzięło w nim udział 741 respondentów, którzy byli równomiernie rozdzieleni do trzech analizowanych pokoleń. Wyniki badań wskazują, że poszczególne pokolenia respondentów nie będą miały odmiennych preferencji co do korzystania z samochodu współdzielonego w różnych sytuacjach. Wszystkie pokolenia respondentów bardziej potrafią sobie wyobrazić regularne korzystanie z samochodu współdzielonego w ramach podróży i rozrywki, natomiast już nie w takim stopniu z dziećmi dowożonymi na kółka zainteresowań czy do celów dojazdu do pracy czy szkoły. Fakt ten mogą wykorzystać eksperci od marketingu, którzy potrzebują rozpoznać motywy uczestniczenia klientów w ekonomii współdzielenia lub w segmencie współdzielonych samochodów.
Description
Subject(s)
Car sharing, Generation X, Generation Y, Generation Z, Marketing communications, Sharing economy
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN