Persvazivní prostředky v projevech předních českých politiků v televizních a internetových pořadech

dc.contributor
dc.contributor.advisorRöhrich Alex, PhDr. Ph.D. : 58587
dc.contributor.authorPlocar, Zbyněk
dc.date.accessioned2021-12-23T06:57:51Z
dc.date.available2021-12-23T06:57:51Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2021-09-10
dc.date.submitted2019-11-30
dc.date.updated2021-9-13
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje analýze výrazových persvazivních prostředků, které užívají Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek a Jan Hamáček v pořadech Otázky Václava Moravce, DVTV a X Talk. V teoretické části se práce zaměřuje na charakteristiku verbálních prostředků persvaze, tzn. prostředků, kterými se političtí představitelé snaží diváky ovlivňovat a kterými zvyšují přesvědčivost svého projevu. Obsahem praktické části je identifikace jednotlivých prostředků ve vybraném vzorku pořadů na úrovni lexikální, morfologické a syntaktické. Výsledkem práce je srovnání zaznamenaných verbálních prostředků persvaze, a to jak z hlediska frekvence, tak i typu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis presents an analysis of verbal means of persuasion used by Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek and Jan Hamáček on the television/internet programmes Otázky Václava Moravce, DVTV and X Talk. The theoretical part of the paper focuses on the characteristics of verbal means of persuasion, i.e., the means by which politicians try to influence the audience and increase the cogency of their arguments. The practical part of the thesis identifies individual means in a selected sample of the above programmes at lexical, morphological and syntactic level. The result is a comparison of recorded verbal means of persuasion, both in terms of frequency and type.en
dc.description.mark
dc.format108
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202103577
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161258
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparBARTOŠEK, Jaroslav: Jazyk současné české politiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 60 s. ISBN 80-7067-331-1.par parČECHOVÁ, Marie a kol.: Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003. 342 s. ISBN 80-86642-00-3.par parLOTKO, Edvard: Kapitoly ze současné rétoriky. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 202 s. ISBN 978-802-4423-098.par parČMEJRKOVÁ, Světla a Jana HOFFMANNOVÁ.: Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003. 258 s. ISBN 80-200-1034-3par parCHRZ, Vladimír. Metafory v politice. Vyd. 1. Praha: Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 1999, 169 s.par parJÍLEK, Viktor: Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 125 s. ISBN 80-244-1246-2.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPersvazecs
dc.subjectpersvazivní funkcecs
dc.subjectjazyková analýzacs
dc.subjectfunkční styl rétorickýcs
dc.subjectpolitický diskurzcs
dc.subjectVojtěch Filipcs
dc.subjectMiroslav Kalousekcs
dc.subjectJan Hamáčekcs
dc.subjectOtázky Václava Moravcecs
dc.subjectDVTVcs
dc.subjectXTVcs
dc.subjectPersuasionen
dc.subjectpersuasive functionen
dc.subjectlinguistic analysisen
dc.subjectrhetorical functional styleen
dc.subjectpolitical discourseen
dc.subjectVojtěch Filipen
dc.subjectMiroslav Kalouseken
dc.subjectJan Hamáčeken
dc.subjectOtázky Václava Moravceen
dc.subjectDVTVen
dc.subjectXTVen
dc.titlePersvazivní prostředky v projevech předních českých politiků v televizních a internetových pořadechcs
dc.titleMeans of persuasion used by leading Czech politicians in television and internet programmesen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineCJ-DJ
local.degree.programmeUčitelství pro střední školy
local.degree.programmeabbreviationN7504
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19000355
local.identifier.stag41120
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisbdb1ff51-d66d-44df-b4e7-f25f7c685c21
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3577
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_stag.pdf
Size:
1.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Plocar_Rohrich_vedouci.doc
Size:
753 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Plocar_Pacovska_oponent.doc
Size:
747.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Plocar_10.9.2021.pdf
Size:
366.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP