Persvazivní prostředky v projevech předních českých politiků v televizních a internetových pořadech

Abstract
Tato diplomová práce se věnuje analýze výrazových persvazivních prostředků, které užívají Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek a Jan Hamáček v pořadech Otázky Václava Moravce, DVTV a X Talk. V teoretické části se práce zaměřuje na charakteristiku verbálních prostředků persvaze, tzn. prostředků, kterými se političtí představitelé snaží diváky ovlivňovat a kterými zvyšují přesvědčivost svého projevu. Obsahem praktické části je identifikace jednotlivých prostředků ve vybraném vzorku pořadů na úrovni lexikální, morfologické a syntaktické. Výsledkem práce je srovnání zaznamenaných verbálních prostředků persvaze, a to jak z hlediska frekvence, tak i typu.
This diploma thesis presents an analysis of verbal means of persuasion used by Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek and Jan Hamáček on the television/internet programmes Otázky Václava Moravce, DVTV and X Talk. The theoretical part of the paper focuses on the characteristics of verbal means of persuasion, i.e., the means by which politicians try to influence the audience and increase the cogency of their arguments. The practical part of the thesis identifies individual means in a selected sample of the above programmes at lexical, morphological and syntactic level. The result is a comparison of recorded verbal means of persuasion, both in terms of frequency and type.
Description
Subject(s)
Persvaze, persvazivní funkce, jazyková analýza, funkční styl rétorický, politický diskurz, Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek, Jan Hamáček, Otázky Václava Moravce, DVTV, XTV, Persuasion, persuasive function, linguistic analysis, rhetorical functional style, political discourse, Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek, Jan Hamáček, Otázky Václava Moravce, DVTV, XTV
Citation
ISSN
ISBN