Simulace pohybu robota po obecné trajektorii a jeho vzájemná spolupráce s pohybujícím se dopravníkem

Title Alternative:Simulation of the movement of the robot along the general trajectory, and mutual cooperation with the moving conveyor
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo podrobné seznámení s pokročilými funkcemi programu RobotStudio 4.0. Především s funkcemi Conveyor Tracking a Autopath. Conveyor Tracking umožňuje simulaci dopravníku pomocí virtuálního kontroleru aplikace. Autopath urychluje a ulehčuje vytváření trajektorií daného objektu na základě detekce hran. K těmto stěžejním funkcím bakalářské práce byla přidána simulace I/O signálů a jednoduché Makro. Na základě těchto zkušeností byl sepsán teoretický popis funkcí a postup k vytvoření demonstračních aplikací. První aplikace demonstruje simulaci sváření při použití dopravníku a aplikace druhá uchycení a přesunutí objektů jedoucích na dopravníku.
The aim of Bachelor thesis was familiarization with advanced function of program RobotStudio 4.0. Especially with functions of Conveyor Tracking and Autopath. Conveyor Tracking enable the simulation of conveyor by force of virtual controller of application. Autopath accelerates and makes easier creating a paths of the object base on detection of edges. To this fundamental functions of Bachelor thesis was added simulation of I/O signals and simple Macro. On the base of this experiences was writen a teoretical description of functions and process of creating demonstrational applications. The first application demonstrates the simulation of welding by using the conveyor and the second application allows to grip and move objects on moving conveyor.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 56 s.
Subject(s)
robotstudio, abb, conveyor tracking, autopath, demonstrational application, robotstudio, abb, conveyor tracking, autopath, demonstrační úloha
Citation
ISSN
ISBN