Jenšovská rychta raném novověku (Příspěvek k hospodářským a sociálním dějinám panství Rohozec)

Title Alternative:Jenišov territory in the early modern period (Contribution to the economic and social history in the domain of Rohozec)