Optimalizace skladových zásob

Title Alternative:Stock optimation
dc.contributor.advisorSixta, Josef
dc.contributor.authorPilcová, Andrea
dc.date2008
dc.date.accessioned2013-12-27
dc.date.available2013-12-27
dc.date.committed1899-12-30
dc.date.defense2008-02-04
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2007-03-20
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KPE;cs
dc.description.abstractThe bachelor degree thesis deals with the stock optimation in the company Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou. The purpose of this treatise is to analyse the current situation in the company and to suggest alternative ways of handling logistic problems, especially those which concern variations in customers´requests. The treatise is based on information drawn from the mentioned literature and from knowledge gained during the work in the logistic department. First of all the treatise describes and explains important logistic terms such as logistic costs, disconnection point, push- and pull-systems and two different approaches to stock holding. More detailed attention is given to production and logistic strategies, their benefits and limitations. The main chapter contains an analysis of the current inventory control and two suggestions relating to fluctuating customers´ demands. The first suggestion is to postpone the disconnection point and the second offer is to start making enquiry prognosis by customers whose requests are cyclically changing. The main goal of this work is to offer proposals of how to stay flexible towards customers together with low stock level.en
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá optimalizací skladových zásob ve společnosti Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou. Účelem práce je analyzovat současnou situaci v podniku a navrhnout způsoby řešení logistických problémů vyplývajících z velkých výkyvů poptávky určitých zákazníků. Bakalářská práce vychází z informací získaných z uvedené literatury a z poznatků nabitých během práce v oddělení logistiky. V prvé řadě jsou popsány a vysvětleny důležité logistické pojmy jako např. logistické náklady, bod rozpojení, tažné a tlačné systémy a dva rozdílné přístupy k zásobám. Větší pozornost je věnována výrobním a logistickým strategiím, jejich přínosům a nedostatkům. Hlavní kapitola obsahuje analýzu současného řízení zásob a dva návrhy řešení problému nestabilní poptávky. Prvním návrhem je posunout bod rozpojení objednávkou zákazníka, druhým návrhem je začít se zabývat prognózami poptávky u zákazníků, jejichž požadavky se cyklicky mění. Cílem bakalářské práce je nabídnout podniku varianty řešení, jak zůstat pružným dodavatelem při nízké hladině zásob.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/4945
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectlogistic chainen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectstock optimationen
dc.subjectback-orderen
dc.subjectadditional costen
dc.subjectextraworken
dc.subjectdisconnection pointen
dc.subjectpull-systemen
dc.subjectpush-systémen
dc.subjectmaterial flowen
dc.subjectforecasten
dc.subjectfluctuating demandsen
dc.subjectreleaseen
dc.subjectproduction capacityen
dc.subjectcapacity limitationen
dc.subjecteffectivenessen
dc.subjectkanbanen
dc.subjectjust in time methoden
dc.subjectenquiry prognosisen
dc.subjectcycleen
dc.subjecttrenden
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectlogistický řetězeccs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectoptimalizace zásobcs
dc.subjectback-ordercs
dc.subjectvícenákladycs
dc.subjectvíceprácecs
dc.subjectbod rozpojenícs
dc.subjecttažný systémcs
dc.subjecttlačný systémcs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectvýhledcs
dc.subjectvýkyvy poptávkycs
dc.subjectodvolávkacs
dc.subjectvýrobní kapacitacs
dc.subjectkapacitní omezenícs
dc.subjectefektivnostcs
dc.subjectkanbancs
dc.subjectmetoda "právě včas"cs
dc.subjectprognózování poptávkycs
dc.subjectcykluscs
dc.subjecttrendcs
dc.subject.verbismaterial flowen
dc.titleOptimalizace skladových zásobcs
dc.title.alternativeStock optimationen
dc.typeThesis
local.departmentKPEcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag13622
local.identifier.verbis347714
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:18:14cs
local.verbis.studijniprogramKPEcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_13622.pdf
Size:
831.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce