Skautský program zaměřený na poznání regionu Berounsko

dc.contributor.advisorRozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D. :57170cs
dc.contributor.authorLidmilová, Annacs
dc.contributor.refereeUrbánek Petr, doc. PaedDr. Dr. :54760cs
dc.date.accessioned2023-11-02T10:53:45Z
dc.date.available2023-11-02T10:53:45Z
dc.date.committed26.4.2023cs
dc.date.defense13.6.2023cs
dc.date.submitted29.4.2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou, realizací a zhodnocením skautského programu zaměřeného na poznávání Berounska. Teoretická část popisuje systémové kategorie volnočasové pedagogiky, metody zážitkové pedagogiky využité v programu i použité metody pedagogického výzkumu. Porovnává koncepce skautingu a Prázdninové školy Lipnice, jejichž pedagogické pojetí se snaží propojovat. Definuje vývojová specifika cílové skupiny a představuje jednotlivá místa Berounska zapojená do programu. Praktická část je rozdělena na šest akcí. Jedná se o tři dvouhodinové skautské schůzky, dvě jednodenní výpravy a jednu víkendovou. Realizována byla s oddílem berounských skautek ze střediska Radost a Naděje. Program využívá principy skautské výchovy a inspiruje se metodikou Prázdninové školy Lipnice. Výsledkem této práce je pozitivní vztah skautek k rodnému regionu, osobní zážitky spojené se zajímavými místy Berounska a lepší vzájemná spolupráce v oddíle.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with creating, realizing and evaluating scout program focused on learning about the Beroun region. The theoretical part describes system categories of leisure time pedagogy, methods of experiential education used in this program, and methods of pedagogical research. It compares and tries to combine pedagogical concepts of scouting and Summer school Lipnice. It defines age specifics of the target group and presents places of Beroun region involved in the program. The practical part is divided in six events, which are three two-hour scout meetings, two all-day expeditions and one all-weekend stay. It was realized with a Girl Scouts troop from Beroun. The program uses principles of scout education and is inspired by the methodology of Summer school Lipnice. The result of this bachelor's thesis is a positive relationship of Girl Scouts to their native region, personal experiences associated with interesting places in Beroun region and better mutual cooperation in this scout troop.en
dc.format112 s.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/173249
dc.language.isoCScs
dc.subjectskautingcs
dc.subjectskautská výchovná metodacs
dc.subjectBerounskocs
dc.subjectPrázdninová škola Lipnicecs
dc.subjectzážitkové učenícs
dc.subjectzážitkové vzdělávánícs
dc.titleSkautský program zaměřený na poznání regionu Berounskocs
dc.titleScout Program Focused on Learning about the Beroun Regionen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationBakalářskýcs
local.identifier.authorP20000406cs
local.identifier.stag44234cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP Lidmilová.pdf
Size:
2.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 24.4.2023 10:52 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Lidmilova_vedouci.doc
Size:
746.5 KB
Format:
Microsoft Word
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 26.5.2023 12:14 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Lidmilová_oponent.doc
Size:
90 KB
Format:
Microsoft Word
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 26.5.2023 12:15 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
38.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 13.6.2023 10:41 )