Strategie podniku v reakci na udržitelnou mobilitu

dc.contributorMačí Jan, Ing. Ph.D. : 67472
dc.contributor.advisorZbránková Magdalena, Ing. Ph.D. : 55659
dc.contributor.authorVajsejtl, Jan
dc.date.accessioned2020-02-28T10:35:33Z
dc.date.available2020-02-28T10:35:33Z
dc.date.committed2020-8-31
dc.date.defense2020-01-29
dc.date.submitted2018-10-1
dc.date.updated2020-1-30
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce zkoumá dopad udržitelné mobility na dodavatelský podnik v automobilovém průmyslu. Cílem práce je na základě vyhodnocení vlivu výroby vozů s alternativními pohony na dodavatelský podnik v automobilovém průmyslu navrhnout výrobní program odpovídající měnícím se podmínkám v odvětví. V práci je představen způsob řízení podniku ve strategickém horizontu a vliv inovací na úspěch podniků. Dále jsou vysvětleny důvody pro rozšíření udržitelné mobility s důrazem na trend elektromobility. Práce vyhodnocuje vliv elektromobility na automobilový průmysl a rizika, která jsou s ní spjatá, na příkladu podniku z Libereckého kraje. Pro podnik je navržen udržitelný výrobní program, který je porovnán se stávajícím výrobním programem z ekonomických a environmentálních hledisek. Při porovnání ekonomického hlediska pomocí rentability nákladů vychází výhodněji současný výrobní program zastoupený dieselovými součástkami. Při zahrnutí vlivu výrobního programu na environment vychází jako jednoznačně vhodnější udržitelný výrobní program, protože respektuje principy udržitelného rozvoje. I přes očekávanou nižší rentabilitu je podniku doporučeno, aby začal s přeměnou výroby směrem k udržitelnému výrobnímu programu, jelikož tím zahájí výrobu perspektivních komponentů a diverzifikuje riziko spojené s jednostrannou orientací na komponenty spalovacích motorů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis pursues the impact of sustainable mobility on a supplier within the automotive industry. The aim of the thesis is to propose a production program that meets changing conditions in the industry based on the assessment of alternative engine production impacts on a particular supplier. The thesis presents strategic management and the impact of innovations on a company's success. Furthermore, it elaborates the reasoning behind the increasing importance of sustainable mobility with an emphasis on the e-mobility. Furthermore, the impact of e-mobility on the automotive industry and threats connected to it are researched. The associated company that was used for cooperation is situated in Liberec district and this study suggests a sustainable production program which is compared to the current production program not only from an economic but also an environmental view. The sustainable production program differs from the program currently in use in a heterogeneity degree because it combines the production of parts for various types of engines. When comparing both production programs from an economic view by return on costs, the current production program represented by diesel parts ranks as the better option. When taking into account the impact of the program on the environment comes unambiguously a more suitable sustainable production program because it fulfils the principals of sustainable development. Despite the expected lower returns on costs, is to the company suggested to start with a shift towards the sustainable production program. Through this initially translates will the company start production of the perspective parts diversifying the risk when it would produce only components for combustion engines.en
dc.description.mark
dc.format68 s. (87 143 znaků)
dc.format.extentPráce obsahuje 4 přílohy, které jsou její součástí, nejsou volně vložené.
dc.identifier.signatureV 202001660
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154497
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectudržitelný rozvojcs
dc.subjectelektromobilitacs
dc.subjectvýrobní programcs
dc.subjectstrategyen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjecte-mobilityen
dc.subjectproduction programen
dc.titleStrategie podniku v reakci na udržitelnou mobilitucs
dc.titleCompany's Strategy in Reaction to Sustainable Mobilityen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineVPP
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000331
local.identifier.stag38446
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06634126
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1660
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Vajsejtl.pdf
Size:
18.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Vajsejtl_posudek_vedouci.pdf
Size:
630.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Oponentsky_posudek_Jan_Vajsejtl.pdf
Size:
900.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
16.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP