Návrh elektronické výbavy experimentální dálkově řízené průzkumné miniponorky

Title Alternative:The Design of Electronic Equipment of Experimental Remote Control Reconnaissance Mini Submarine
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavní myšlenkou této práce bylo vytvořit model ponorky umožňující pořizovat digitální videozáznam pod vodní hladinou. Ovládání ponorky bude možné ze souše pomocí libovolného ovládacího PC, propojeného s řídícím PC, umístěným v ponorce. Ponorka by měla být snadno ovladatelná a měla by být schopna dostat se pomocí precizního manévrování na libovolné místo pod vodní hladinou. Tato práce pojednává o navrhování a realizaci elektroniky. Elektroniky byla rozdělena do samostatných systémů, kterými jsou: světla, ponořování, kamerový systém, pohonný systém a sytém nabíjení. Komunikační prvek mezi koncovou elektronikou a řídícím PC zajišťuje karta INTERFACE BOARD K8055. Ponorka byla doposud zkonstruována a všechny uvedené systémy jsou plně funkční a použitelné. Do budoucna bude možno na ponorce pracovat a vyvíjet další elektronická vylepšení.
The main idea of this work is to create model of submarine, which is able to capture video in digital quality under water. Controlling of the submarine will be from land by any PC connected to the control PC in the submarine. The submarine should be easy to control and by accurate maneuvering should be able to get to any place under water. This document is about designing and implementation of electronics. Electronics has been divided into separate systems, these are: lights, diving, camera system, propulsion system and charging. Communication component between element electronics and the control PC provides INTERFACE BOARD K8055. The submarine is constructed in this time and every mentioned system is fully functional and usable. It will be able to work on the submarine and develop other electronics enhancements in the future.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 45 s. (53565 znaků)
Subject(s)
ponorka, kamera, motor, led, balastní komora, submarine, camera, motor, led, ballast chamber
Citation
ISSN
ISBN