Pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

dc.contributor
dc.contributor.advisorKarhanová Horynová Eva, JUDr.
dc.contributor.authorMarkvartová, Barbora
dc.contributor.otherNeckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc. Skolitel : 54686
dc.contributor.otherSojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D. Konzultant : 54869
dc.contributor.otherKysela Jaroslav, Ing. Konzultant2 : 65866
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-07-28T09:49:10Z
dc.date.available2018-07-28T09:49:10Z
dc.date.committed2018-5-31
dc.date.defense2018-1-31
dc.date.submitted2016-10-30
dc.date.updated2018-7-3
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována pracovním podmínkám zaměstnanců se zdravotním postižením. Zdravotně znevýhodněné osoby vyžadují individuální přístup v soukromém i pracovním životě. V pracovním životě je pro ně velmi důležitá úprava pracovních podmínek, odpovídající jejich speciálním potřebám. Ne vždy jsou ale zaměstnavatelé schopni zjistit příznivý stav těchto podmínek a zdravotně znevýhodněné osoby tak zůstávají často bez práce. Dnešní společnost se snaží o začlenění těchto osob do společenského i pracovního života. Nabídneme-li těmto osobám pracovní příležitosti s dobrými pracovními podmínkami, podpoříme tak politiku plné zaměstnanosti, ale především pomůžeme lidem se zdravotním postižením vrátit se do běžného života. Práce se věnuje problematice z právního a ekonomického hlediska, nalezneme v ní základní definice pracovních podmínek a osob se zdravotním postižením dle právní úpravy v ČR, popis hlavních aspektů zaměstnávání znevýhodněných osob, povinnosti zaměstnavatelů, práva postižených, zvýhodnění zaměstnanců se zdravotním postižením či vliv na společenskou odpovědnost firem. Součástí práce je i analýza spokojenosti zaměstnanců se zdravotním postižením ve vybraných podnicích.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims on work conditions of employees with disability. Disabled people need individual attitude in their private and also business life. It is very important to adjust their work conditions according to their special needs. Employers are not always able to provide these conditions and therefore disabled people often stay unemployed because of this. Nowadays society tries to integrate disabled people into social and work life. If we offer them career opportunities with good work conditions, we will contribute to the policy of full employment, but mainly and most importantly we will help disabled people to get back to the ordinary life. This thesis tries to show the topic from both law and economic point of view. It also contains basic definition of work conditions and disability according to the laws of Czech Republic. Thesis also focuses on obligations of the employers, laws of disabled, advantages of employees with disability and influence on companies social responsibility. Last part of the work is satisfaction or happinessanalysis of employees with some kind of disability in selected companies.en
dc.description.mark
dc.format54 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky Práce neobsahuje žádné volně vložené přílohy., Grafy, Tabulky ----, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/26548
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonANDRAŠČÍKOVÁ, Mária. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy. Olomouc: ANAG, 2007. ISBN 978-80-7263-992-2.
dc.relation.isbasedonBĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 5. dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-405-6.
dc.relation.isbasedonČERVINKA, Tomáš a Zdeňka LEIBLOVÁ. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen, agenturních zaměstnanců a dalších kategorií. Olomouc: ANAG, 2012. ISBN 9788072637515.
dc.relation.isbasedonHRDÁ, Jana. Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Praha: Jedličkův ústav a školy, 2007. ISBN 978-80-254-1306-7.
dc.relation.isbasedonPROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7607-5.
dc.relation.isbasedonThe Transition of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market. Metropolitní univerzita Praha: Powerprint, 2015. ISBN 978-80-87956-15-1.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz)
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectOsoba se zdravotním postiženímcs
dc.subjectpracovní podmínkycs
dc.subjectpracovní prostředícs
dc.subjectzaměstnanostcs
dc.subjectzaměstnávánícs
dc.subjectEmploymenten
dc.subjectPerson with disabilityen
dc.subjectwork environmenten
dc.subjectworking conditionsen
dc.titlePracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postiženímcs
dc.titleWorking conditions of employees with disabilitiesen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag35345
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_sedlakova_barbora.pdf
Size:
2.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
sedlakova_posudek_vedouciho_bpelektronickyef1_pdf.pdf
Size:
192.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP