Signalizační cyklistická a sportovní bunda

Abstract
Diplomová práce se zabývá možnostmi zvýšení viditelnosti a bezpečnosti cyklistů za snížené viditelnosti při pohybu na silnici. Cílem práce je navrhnout cyklistickou bundu se zvýšenou viditelností a následné odzkoušení oděvu. V rešeršní části je provedena analýza bezpečnosti na kole, dostupné vybavení pro cyklisty a již existující bezpečnostní prvky pro zvýšení viditelnosti.V experimentální části je navrhnut prototyp cyklo-bundy s našitým tunýlkem, do kterého je vložen LED pásek, jako zdroj jsou použity baterie. V práci je popsán postup spájení LED pásku, odzkoušena funkčnost, viditelnost při odbočování v běžném provozu a je zhodnocena ekonomická náročnost.
Master thesis is devoted to the possibility of increasing the visibility and safety of cyclists in conditions of poor visibility while driving on the road. The aim of the work is to offer a new way to increase visibility for a bicycle jacket and test it. In the theoretical part, an analysis of safety on a bicycle is carried out and the equipment for cyclists, as well as the already existing methods of increasing visibility are described.In the experimental part, a prototype of a cycling jacket with an embroidered tunnel was designed, into which an LED strip was inserted, functionality and visibility were tested during rotation and during normal operation, the economic component was estimated.
Description
Subject(s)
nositelná elektronika, viditelnost, LED pásky, cyklista, signalizační zařízení, wearable electronics, visibility, LED strip, cyclist, signaling device
Citation
ISSN
ISBN