Využití biometrie v praxi

Abstract
Cílem této bakalářské práce s názvem Využití biometrie v praxi je ukázat, jak jednoduché je zfalšovat otisk prstu cizí osoby. Bakalářská práce je rozdělena do části praktické, kde si představíme základy biometrie a biometrické metody. V druhé částí podrobíme falešný otisk prstu testům na mobilních zařízeních. Také zjistíme názor veřejnosti na biometrické metody a dodržování bezpečnosti. V závěru si analyzované výsledky zhodnotíme a pokusíme se odhadnout možnosti budoucího vývoje.
The purpose of this bachelor´s thesis, The Use of Biometrics in Practice, is to show how simple it is to falsify the fingerprint of a stranger. The bachelor thesis is divided into a practical part, where we introduce the basics of biometrics and biometric methods. In the second part, we are subjected to a false fingerprint test on mobile devices. We will also discover public opinion on biometric methods and how precatious they are with passwords. In the end, we will evaluate the analyzed results and try to estimate the possibilities for future development
Description
Subject(s)
Biometrie, identifikace, otisk prstu, falšování, FAR, FRR, Biometrics, identification, fingerprint, falsification, FAR, FRR
Citation
ISSN
ISBN