Kondiční příprava pro tenisovou mládež

Abstract
Bakalářská práce Kondiční příprava tenisové mládeže má za cíl vytvořit zásobník cviků pro rozvoj motorických schopností. Bakalářská práce se zabývá charakteristikou tenisu, sportovního tréninku, motoriky a základních fyziologických procesů. Zaměřuje se na vytvoření zásobníku cviků na základě prostudované odborné literatury od M. Vágnera, Š. Chlupa, R. Jebavého, M. Lehnerta a na základě vlastních zkušeností. Navržený zásobník cviků byl testován na 12 dětech ve věku 11 - 12 let v měsících září-listopadu 2019. Na základě testování vznikl finální zásobník cviků, který se skládá ze 40 cviků, které jsou řazeny podle použitých pomůcek - gymnastická žíněnka, balanční bosu podložka, medicinbal, expander, kondiční žebřík a terče.Zásobník cviků je tvořen popisem cviků, fotografiemi provedení cviků, hlavním zaměřením cviků a častými chybami.
The bachelor thesis Fitness training for junior tennis players has a goal to create a list of exercises for development of motor skills. The bachelor thesis consists of characteristics of tennis, sports training, motor skills and basics of physiological processes. It focuses on a creation of a list of exercises based on studied scholarly literature by M. Vágner, Š. Chlup, R. Jebavý, M. Lehnert and based on my own experiences. The designed list of exercises had been tested on twelve 11 - 12 years old children between months September-November 2019. Based on testing was created a final list of exercises that consists of 40 exercises, which are sorted by used tool such as gymnastics mattress, balance bosu, medicine ball, expander, fitness ladder and marker cones. The list of exercises consists of description of exercises, photos of exercises, main focus of exercises and common mistakes.
Description
Subject(s)
tenis, sportovní trénink, motorika, kondiční trénink, zásobník cviků, tennis, sports training, motor skills, fitness training, list of exercises
Citation
ISSN
ISBN