Kyberšikana na sociálních sítích u žáků vybraných středních škol

dc.contributorSluková Květuše, Mgr. Ph.D. : 55235
dc.contributor.advisorPaukertová Jana, PaedDr. Ph.D. : 59811
dc.contributor.authorZahejská, Barbora
dc.date.accessioned2020-11-23T17:29:52Z
dc.date.available2020-11-23T17:29:52Z
dc.date.committed2020-4-30
dc.date.defense2020-06-26
dc.date.submitted2019-4-3
dc.date.updated2020-6-26
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá kyberšikanou na sociálních sítích u žáků vybraných středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je podrobně zpracováno téma kyberšikany a pojmy s ní související. Dále obsahuje možnosti prevence kyberšikany a charakteristiku žáků středních škol. Cílem praktické části bylo zjistit, jaké je povědomí žáků středních škol o kyberšikaně, a kolik z nich se s tímto jevem setkalo osobně nebo ve svém okolí.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with cyberbullying on social networks of selected secondary school students. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals in detail with the topic of cyberbullying and related concepts. It also includes prevention against cyberbullying and characteristics of secondary school students. The aim of the practical part was to find out what is the awareness of secondary school students about cyberbullying and how many of them encountered this phenomenon in person or in their surroundings.en
dc.description.mark
dc.format48 s.
dc.format.extent/
dc.identifier.signatureV 202002362
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158148
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBENDL, S., 2003. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV. ISBN 80-86642-08-9.
dc.relation.isbasedonČERNÁ, A., ed. 2013. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada. ISBN 978-80-210-6374-7.
dc.relation.isbasedonKOLÁŘ, M., 2005. Bolest šikanování: cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7367-014-3.
dc.relation.isbasedonMARTÍNEK, Z., 2009. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2310-5.
dc.relation.isbasedonROGERS, V., 2011. Kyberšikana: pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-984-2.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectkyberšikanacs
dc.subjectkybernetická šikanacs
dc.subjectoběťcs
dc.subjectagresorcs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectinformační a komunikační technologiecs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectcyberbullyingen
dc.subjectbullyingen
dc.subjectvictimen
dc.subjectaggressoren
dc.subjectinterneten
dc.subjectinformation and communication technologiesen
dc.subjectsocial networksen
dc.subjectpreventiven
dc.titleKyberšikana na sociálních sítích u žáků vybraných středních školcs
dc.titleCyberbullying on Social Media among Students from Selected Secondary Schoolsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000751
local.identifier.stag39588
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06669139
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2362
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.barbora.zahejska.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Zahejska_ved.pdf
Size:
629.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Zahejska_opo.pdf
Size:
325.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP