Hodnocení cestní sítě v 18. a 19. století na území Železnobrodska

Title Alternative:Assessment of footpath and ways in 18. and 19. centuries at the Železný Brod region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with developing of communications network in 18th and 19th century, focusing on the territory of Zelezny Brod as a municipality with extended competencies. The emphasis is on the disappearance of unused routes, diversion of certain paths, and of course also on building new roads. Special attention is paid to the factors that influence changes in path network. There is mention of changes in transportation and building pathways during the centuries. Finally, it shows how the old paths are used for the planning of new trails and cycle paths.
Tato práce se zabývá vývojem komunikační sítě v 18. a 19. století, zaměřuje se na území Železného Brodu jako obce s rozšířenou působností. Důraz je kladen na zánik nepoužívaných cest, odklon některých tras a samozřejmě také na budování nových silničních tahů. Zvláštní pozornost je věnována faktorům, které ovlivňují změny v cestní síti. V práci jsou i zmínky o tom, jak se u nás doprava a budování cest měnily během staletí. V neposlední řadě ukazuje, jak jsou staré cesty využity k plánování nových turistických stezek a cyklistických tras.
Description
katedra: KGE; rozsah: 78
Subject(s)
communications network, development of the construction of paths, physical-geographical and socio-economic factors affecting building roads, orp zelezny brod, trails, komunikační síť, vývoj výstavby cest, fyzicko-geografické a socioekonomické faktory ovlivňující budování cest, orp železný brod, turistické stezky
Citation
ISSN
ISBN