Volunteers in organizing sport events: foreign experience analysis

Title Alternative:Wolontariusze w organizacji imprez sportowych: analiza doświadczeń zagranicznych
dc.contributor.authorTimoshenko, Daria
dc.contributor.authorShishova, Natalia
dc.date.accessioned2017-11-03
dc.date.available2017-11-03
dc.date.issued2011
dc.description.abstractNa významných sportovních událostech je největší část práce odvedena širokou skupinou dobrovolníků, kteří provádějí celé spektrum činností provázejících takové události. Tato studie se snaží definovat doposud neprozkoumané oblasti týkající se činnosti dobrovolníků při sportovních událostech. Co je motivuje, jak a kde je najímat, měli by být nějak odměněni za dobře odvedenou práci? Výsledky a hlavní závěry výzkumu zahrnují různé typy náboru, ubytování a úkolů v závislosti na druhu sportovní události. Je nutno dodat, že role dobrovolníků nabývá na důležitosti. Zkušenosti evropských dobrovolníků mohou být také využity při pořádání olympijských her v Soči v roce 2014.cs
dc.description.abstractNajbardziej znaczacy wkład w organizację wielu ważnych wydarzeń sportowych zapewniana duża liczb wolontariuszy, którzy podejmują się zadań spośród wachlarza możliwości dostarczanych przez te wydarzenia. To badanie stara się odnaleźć ewidentne luki istniejace w obszarach wiedzy o tym co robią wolontariusze na sportowych wydarzeniach; co ich motywuje; jak i gdzie rekrutowac wolontariuszy; czy wolontariusz powinien zostać nagrodzony za dobrze wykonana pracę ? Jako główne wnioski, zostały wyodrębnione różne typy systemów rekrutacyjnego, zakwaterowanie oraz zadania które zależą od poziomu wydarzenia sportowego. Koniecznie warto wspomnieć, iż rola wolontariuszy znacznie wzrosła. Co więcej, europejskie doświadczenie wolontariuszy moze być ykorzystane podczas organizowania Sochi Olympic Games w 2014.pl
dc.description.abstractThe most significant working contribution to major events in sports is provided by a very large number of volunteers who undertake tasks across the range of opportunities afforded by such events. This study seeks to identify the evident gaps that exist in understanding areas such as what volunteers do at sport events; what motivates them; how and where to recruit the volunteers; should volunteers be rewarded somehow for a job well done? As for the results and main findings, different types of recruitment systems, the accommodation and assignments that depend on the level of sport event have been defined. It’s necessary to mention that the role of volunteers has considerably increased. Besides, European volunteer experience might be adopted at organizing Sochi Olympic Games in 2014.en
dc.description.abstractBei bedeutenden Sportereignissen wird der größte Teil der Arbeit von Freiwilligen bewältigt, die das ganze Spektrum der Tätigkeiten, die solche Ereignisse begleiten, übernehmen. Die Studie bemüht sich, die bis jetzt nicht untersuchten Bereiche der Tätigkeiten, welche die Freiwilligen bei Sportereignissen betreffen, zu definieren. Was motiviert sie, wie und wo werden sie angeworben und sollten sie für gut ausgeführte Arbeit entlohnt werden? Die Ergebnisse und Hauptschlussfolgerungen der Untersuchung umfassen verschiedene Arten der Anwerbung, der Unterkunft und der Aufgaben, abhängig von der Art des Sportereignisses. Des Weiteren ist es nötig zu sagen, dass die Freiwilligen immer wichtiger werden. Die Erfahrungen der europäischen Freiwilligen können auch für die Organisation der Olympischen Spiele 2014 in Sotschi verwendet werden.de
dc.formattextcs
dc.format.extent7 stran
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2011_2_27
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/21190
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonBAUM, T.G. and LOCKSTON, L. (2007) Volunteers and mega sporting event: developing a research framework. International Journal of Event Management Research, 3 (1). pp. 29-41. EUSA Volunteer program [online]. 2010. Retrieved from WWW:< http://stc.eusa.eu/en/projects_info>
dc.relation.isbasedonHANSON B. Volunteers: A Key Ingredient for a Successful Event [online], USA, San Antonio Sports, 2010. Retrieved from WWW:
dc.relation.isbasedon<http://sportscommissions.typepad.com/nasc/2010/10/volunteers-a-key-ingredient-for- a-successful-event.html>
dc.relation.isbasedonStudy on Volunteering in the European Union: Final Report [online]. Educational, Audivisual & Culture Executive Agency (EAC-EA), Direction General Education and Culture (DG EAC), 2010. Retrieved from WWW:
dc.relation.isbasedon<http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm>
dc.relation.isbasedonStudent Volunteers in Poland [online], 2010, Retrieved from WWW:
dc.relation.isbasedon<http://www.eusa.eu/en/news&showNews=NEWSIEAXSV531201023245&sso=done>
dc.relation.isbasedonVolunteers are Game Makers [online], 2010, Retrieved from WWW:
dc.relation.isbasedon<http://www.london2012.com/get-involved/volunteer/index.php>
dc.relation.isbasedonVolunteer work and sport [online], 2006. Retrieved from WWW:
dc.relation.isbasedon< http://www.euractiv.com/en/sports/volunteer-work-sport/article-129580 >
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.titleVolunteers in organizing sport events: foreign experience analysisen
dc.title.alternativeWolontariusze w organizacji imprez sportowych: analiza doświadczeń zagranicznychpl
dc.title.alternativeDobrovolníci v organizování sportovních akcí: analýza zkušeností z cizinycs
dc.title.alternativeFreiwillige bei der Organisation von Sportveranstaltungen – Analyse von Fremderfahrungende
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage214
local.citation.spage208
local.fulltextyesen
local.relation.issue2
local.relation.volume17
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2011_2_27.pdf
Size:
204.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Článek