Řízení systému propojených nádrží

Title Alternative:Control of connected tanks
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem řízení laboratorního modelu hydraulicko-pneumatické soustavy umístěné v prostorách ústavu. Práce vznikla s cílem posílit praktickou část výuky předmětů zabývajících se regulací MIMO systémů. V úvodní části je provedena matematicko-fyzikální analýza, která je zde spíše jako doplňková kapitola pro lepší pochopení fyzikálních zákonů svázaných s tímto modelem. Součástí práce je parametrická identifikace celého systému, na jejímž základě je navrženo řízení, které je následně testováno na reálném systému. Návrh metodiky řízení je rozdělen na dvě základní části: decentralizované a centralizované řízení. V závěru práce je potom diskutována i vhodnost obou způsobů řízení s ohledem na teoretickou náročnost, náročnost pro praktické realizace a samozřejmě kvalitu regulace.
This dissertation is dealing with laboratory model of hydro-pneumatic system control setup situated inside the department. This work came into existence for the purpose of strengthening the practical part of the MIMO systems regulation tutorial. It starts with a mathematical physical analysis in the exordium, which is an additional chapter for a better understanding of physical laws bounded to this model. A part of this dissertation is also the parametric identification of the whole model which the system control is based on, tested on the real system afterwards. The methodological concept has been split into two essential parts: decentralized and centralized control system. At the end of the dissertation there is a discussion about the usability of both models of the system control with the respect to its theoretical demandingness, severity of the practical realization and of course the quality of the regulation.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD se zdrojovými kódy; rozsah: 71 s., 6 s příloh.
Subject(s)
hidraulicko-pneumatická soustava, mimo systém, decentralizované řízení, centralizované řízení, hydro-pneumatic system, mimo system, decentralized control, centralized control
Citation
ISSN
ISBN