Řízení systému propojených nádrží

Title Alternative:Control of connected tanks
dc.contributor.advisorModrlák, Osvald
dc.contributor.authorKracík, Luboš
dc.date2010
dc.date.accessioned2013-12-20
dc.date.available2013-12-20
dc.date.committed2010-01-04
dc.date.defense2010-02-02
dc.date.issued2013-12-20
dc.date.submitted2009-10-16
dc.degree.levelmgrcs
dc.descriptionkatedra: RSS; přílohy: 1 CD se zdrojovými kódy; rozsah: 71 s., 6 s příloh.cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem řízení laboratorního modelu hydraulicko-pneumatické soustavy umístěné v prostorách ústavu. Práce vznikla s cílem posílit praktickou část výuky předmětů zabývajících se regulací MIMO systémů. V úvodní části je provedena matematicko-fyzikální analýza, která je zde spíše jako doplňková kapitola pro lepší pochopení fyzikálních zákonů svázaných s tímto modelem. Součástí práce je parametrická identifikace celého systému, na jejímž základě je navrženo řízení, které je následně testováno na reálném systému. Návrh metodiky řízení je rozdělen na dvě základní části: decentralizované a centralizované řízení. V závěru práce je potom diskutována i vhodnost obou způsobů řízení s ohledem na teoretickou náročnost, náročnost pro praktické realizace a samozřejmě kvalitu regulace.cs
dc.description.abstractThis dissertation is dealing with laboratory model of hydro-pneumatic system control setup situated inside the department. This work came into existence for the purpose of strengthening the practical part of the MIMO systems regulation tutorial. It starts with a mathematical physical analysis in the exordium, which is an additional chapter for a better understanding of physical laws bounded to this model. A part of this dissertation is also the parametric identification of the whole model which the system control is based on, tested on the real system afterwards. The methodological concept has been split into two essential parts: decentralized and centralized control system. At the end of the dissertation there is a discussion about the usability of both models of the system control with the respect to its theoretical demandingness, severity of the practical realization and of course the quality of the regulation.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/798
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjecthidraulicko-pneumatická soustavacs
dc.subjectmimo systémcs
dc.subjectdecentralizované řízenícs
dc.subjectcentralizované řízenícs
dc.subjecthydro-pneumatic systemen
dc.subjectmimo systemen
dc.subjectdecentralized controlen
dc.subjectcentralized controlen
dc.subject.verbisautomatické řízenícs
dc.titleŘízení systému propojených nádržícs
dc.title.alternativeControl of connected tanksen
dc.typeThesis
local.departmentRSScs
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.identifier.stag16368
local.identifier.verbis422183
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:57:27cs
local.verbis.studijniprogramRSS Elektrotechnika a informatika/Automatické řízení a inženýrská informatikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_16368.pdf
Size:
58.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce