Metodika pro ověřování oděvních výrobků v praktických zkouškách nošením

dc.contributor
dc.contributor.advisorNemčoková Renáta, Ing. : 55170
dc.contributor.authorDubrovska, Valeriya
dc.date.accessioned2020-03-31T18:01:00Z
dc.date.available2020-03-31T18:01:00Z
dc.date.committed2020-1-10
dc.date.defense2020-01-30
dc.date.submitted2018-12-14
dc.date.updated2020-1-30
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navrhnout optimální metodiku pro ověřování oděvních výrobků v praktických zkouškách nošením. V teoretické části je vymezen testovaný materiál, oděv a skupina nositelů. Poté je proveden průzkum užitných vlastností materiálu a marketingový výzkum pro tvorbu dotazníku. Experimentální část se zabývá subjektivním testováním oděvů pomocí vytvořeného dotazníku a také laboratorními měřeními dané textilie. Výsledky z obou měření jsou nejprve zhodnoceny a poté porovnány mezi sebou.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to propose an optimal methodology for verifying clothing products in practical wear tests. The theoretical part defines the tested material, clothing and group of carriers. Then the research of utility properties of the material and marketing research for the creation of the questionnaire is carried out. The experimental part deals with subjective testing of clothes using the created questionnaire and also with laboratory measurements of the same textile. The results of both measurements are first evaluated and then compared with each other.en
dc.description.mark
dc.format59 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1
dc.identifier.signatureV 202001762
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154681
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegintecky item ČSN 80 7040 Oblečení a doplňky oblečení. Metodika měření rozměrů hotových výrobků. item NAGY, Ladislav. Hodnocení fyziologických vlastností první vrstvy oděvu. Liberec, 2015. Disertační práce. Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní. item STANĚK, Jaroslav. Nauka o textilních materiálech. Díl I., Část 4., Vlastnosti délkových a plošných textilií. Skripta VŠST. Liberec, 1986. item ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha: Professional Publishing, 2017. ISBN 9788074310621. endtecky
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectužitné vlastnostics
dc.subjectfyziologické vlastnostics
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectoděvní komfortcs
dc.subjecthodnocení oděvůcs
dc.subjectutility propertiesen
dc.subjectphysiological propertiesen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectclothing comforten
dc.subjectevaluation of clothingen
dc.titleMetodika pro ověřování oděvních výrobků v praktických zkouškách nošenímcs
dc.titleMethodology for the verification of garments in practical wearing testsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVOMO
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKOD
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT16000295
local.identifier.stag39309
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06635329
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1762
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Dubrovska_Valeriya.pdf
Size:
1.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prilohy_BP_Valeriya_Dubrovska.pdf
Size:
20.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP__priloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Dubrovska_hodnoceni_vedouciho.pdf
Size:
669.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
16.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP