Vliv hudby na osoby se zdravotním postižením

Title Alternative:The influence of music on individuals with disabilities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The submitted thesis deals with the influence of music on individuals with disabilities.The aim of this thesis is to determine in what manner does music affect people with disabilities and to what extend can it have a positive impact on their lives. The thesis is divided into a theoretical and an analytical part. The theoretical part specifies the term individual with disability. The author then deals in detail with terms such the influence of music on an individual, musical reeducation and music therapy.The analytical part describes the activities of students, who accompanied individuals with disabilities. This part summarises and analyses the work of students in the field of musical reeducation under medical supervision and the supervision of musical therapy. Musical therapy with indiviuals as well as groups of people with disabilities is specified in this part of the thesis.Due to the problems of the people suffering from disabilities, the work was at first primarily aimed at the improvement of motor functions and on the abilities to take part in musical activities individually. Secondarily the work dealt with the personal experience of individuals and their psychosocial activities.
Bakalářská práce se zabývá vlivem hudbv na osoby se zdravotním postižením.Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem hudba působí na osoby se zdravotním postižením, jak a do jaké míry může ovlivnit jejich život. V teoretické části je specifikován termín ?osoba se zdravotním postížením?. Dále se autorka podrobně věnuje termínům jako je hudba a její vliv na člověka, hudební reedukace a muzikoterapie.V empirické části je popsána práce studentů, kteří doprovázeli osoby se zdravotním postižením. Sumarizuje a analyzuje práci studentů i v oblasti hudební reedukace pod lékařskou a muzikoterapeutickou supervizí. Je v ní konkrétně popsána muzikoterapeutická práce s jednotlivcem i se skupinou osob trpících touto chorobou.Vzhledem k potížím osob trpících zdravotním postižením byla práce zpočátku primárně orientována na zlepšení motorických funkcí a na schopnost samostatně provádět hudební aktivity. Sekundárně pak na prožívání jedince a jeho psychosociální aktivitu.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 65 s. (115 389 znaků).
Subject(s)
special pedagogy, individuals with disabilities, parkinson´s disease, music, musical therapy, musical reeducation, motor skills, psychosocial support, speciální pedagogika, osoby se zdravotním postižením, parkinsonova choroba, hudba, muzikoterapie, hudební reedukace, motorika, psychosociální podpora
Citation
ISSN
ISBN