Vliv hudby na osoby se zdravotním postižením

Title Alternative:The influence of music on individuals with disabilities
dc.contributor.advisorPejřimovská, Jitka
dc.contributor.authorVopičková, Lenka
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-01
dc.date.available2015-07-01
dc.date.committed2012-04-26
dc.date.defense2012-05-29
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-04-01
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 65 s. (115 389 znaků).cs
dc.description.abstractThe submitted thesis deals with the influence of music on individuals with disabilities.The aim of this thesis is to determine in what manner does music affect people with disabilities and to what extend can it have a positive impact on their lives. The thesis is divided into a theoretical and an analytical part. The theoretical part specifies the term individual with disability. The author then deals in detail with terms such the influence of music on an individual, musical reeducation and music therapy.The analytical part describes the activities of students, who accompanied individuals with disabilities. This part summarises and analyses the work of students in the field of musical reeducation under medical supervision and the supervision of musical therapy. Musical therapy with indiviuals as well as groups of people with disabilities is specified in this part of the thesis.Due to the problems of the people suffering from disabilities, the work was at first primarily aimed at the improvement of motor functions and on the abilities to take part in musical activities individually. Secondarily the work dealt with the personal experience of individuals and their psychosocial activities.en
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem hudbv na osoby se zdravotním postižením.Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem hudba působí na osoby se zdravotním postižením, jak a do jaké míry může ovlivnit jejich život. V teoretické části je specifikován termín ?osoba se zdravotním postížením?. Dále se autorka podrobně věnuje termínům jako je hudba a její vliv na člověka, hudební reedukace a muzikoterapie.V empirické části je popsána práce studentů, kteří doprovázeli osoby se zdravotním postižením. Sumarizuje a analyzuje práci studentů i v oblasti hudební reedukace pod lékařskou a muzikoterapeutickou supervizí. Je v ní konkrétně popsána muzikoterapeutická práce s jednotlivcem i se skupinou osob trpících touto chorobou.Vzhledem k potížím osob trpících zdravotním postižením byla práce zpočátku primárně orientována na zlepšení motorických funkcí a na schopnost samostatně provádět hudební aktivity. Sekundárně pak na prožívání jedince a jeho psychosociální aktivitu.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/11718
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectspecial pedagogyen
dc.subjectindividuals with disabilitiesen
dc.subjectparkinson´s diseaseen
dc.subjectmusicen
dc.subjectmusical therapyen
dc.subjectmusical reeducationen
dc.subjectmotor skillsen
dc.subjectpsychosocial supporten
dc.subjectspeciální pedagogikacs
dc.subjectosoby se zdravotním postiženímcs
dc.subjectparkinsonova chorobacs
dc.subjecthudbacs
dc.subjectmuzikoterapiecs
dc.subjecthudební reedukacecs
dc.subjectmotorikacs
dc.subjectpsychosociální podporacs
dc.subject.verbismusicen
dc.titleVliv hudby na osoby se zdravotním postiženímcs
dc.title.alternativeThe influence of music on individuals with disabilitiesen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag22215
local.identifier.verbis463632
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:19:06cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogika předškolního věkucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_22215.pdf
Size:
1.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_22215.pdf
Size:
333.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_22215.pdf
Size:
271.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby