Programové řešení úlohy aplikace lepidla na dveřní výplně do auta

Abstract
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout řídicí software pro míchání dvousložkového lepidla a jeho aplikaci na dveřní výplně do auta. Hlavní řídicí jednotkou pro míchání a aplikaci lepidla je CPU SIMATIC S7-1512SP-1 PN. Na vlastní aplikaci je použit angulární robot ABB IRB-2600. V rozváděči je další jednotka CPU SIMATIC S7-1512SP F-1 PN, která zajišťuje řízení dopravníku a obsahuje bezpečnostní (safety) program.Pro technologii automatického dávkování směsi lepidla je použita jednotka DINI ARGEO DGT4, která pomocí sériové linky RS485 posílá do PLC hodnoty ze dvou tenzometrů. Všechny ostatní periferie spolu komunikují přes Profinet. V rozváděči je dále router, přes který si vzdálený server vyčítá výrobní data do podnikové databáze.Program byl vytvořen ve vývojovém prostření firmy SIEMENS TIA PORTAL v13, k nastavení parametrů vyhodnocovací jednotky pro tenzometrické váhy byl použit program DiniTools.
The aim of Bachelor's thesis was to design and create control software for preparing the two-component adhesive mixture and its application to the car door padding. Main control unit for the adhesive mixture application is SIMATIC CPU 1512SP-1 PN, for the application the ABB angular robot IRB-2600 is used. There is another SIMATIC CPU 1512SP F-1 PN in a cabinet, which controls the conveyor function and safety program. DINI ARGEO DGT4, the weigh-evaluating unit, is used for the automatic adhesive mixture dosage, the weighing data from two tensometers connected to it are send to the CPU via RS485 serial communication. All other periphery devices communicate via Profinet. There is also a router in a cabinet, which is used for reading process data by data enterprise server database.The software has been created using SIEMENS TIA PORTAL v13 development tool, DiniTools software was used for the settings of the weigh-evaluating unit.
Description
Subject(s)
PLC, robot, aplikace lepidla, váhy, dopravník, PLC, robot, adhesive application, weighing units, conveyor
Citation
ISSN
ISBN