Model tříosého portálu s PLC řízením

Title Alternative:3-Axis-Portal Model with PLC Control
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is engaged in using PLC controller for self-contained controlling of 3-axis portal model and integration of this system into teaching. Also here are talked over principles of some industrial sensors and controlling.
Tato bakalárská práce se zabývá použitím PLC automatu k samostatnému ovládání modelu tříosého portálu a zařazením takto vytvořeného systému do výuky. Rovnež jsou zde probrány principy některých průmyslových senzorů a řízení.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 41 s
Subject(s)
plc, 3-axis-portal, controlling, inductive sensor, encoder, flowchart, scheme, manual, program, plc, tříosý portál, řízení, indukční snímač, inkrementální snímač, vývojový diagram, schema, návod, program
Citation
ISSN
ISBN