Posttraumatická péče v podmínkách Policie ČR

Title Alternative:Posttraumatic Interventional Care in the Czech Republic Policie conditions
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis drala with posttraumatic intervention care provided for policement after extreme situations experienced dutiny executing thein duties. The thesis is based on current state nad aims defining traumatic events in work aktivity od policemen, describing the system of posttraumatic intervention care and verifing ist usei in praktice. The thesis consists of two main paris. Usany literaty sources, the theoretical part describes and clarifies traumatic ebeny, police stress, postraumatic phenomena, disorders and clarifies traumatic ebeny, police stress, posttraumatic phenomena, disoeders and psychological care provided by the Ministry of the Interier of the Czech Republic. The practical part discovert, with the aid of questionnaires, the attitudes of policemen in direkt service to extreme situation and thein opinion on the current system of posttraumatic intervention care. The result schow reservation towards the above mentioned care and leader to proposed specific measures in the field of promotion and informing. The verefication of functioning and usability of posttraumatic intervention care praktice can be considered as the greatest contribution to the issue.
Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování posttraumatické péče policistům po prožití etrémních situací při výkonu svých povinností a vycházela ze současného stavu. Jejím cílem bylo vymezení traumatické události v pracovní činnosti policistů, popsat systém posttraumatické péče a ověřit jeho využívání v praxi. Práci tvořily dvě střěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů popisovala a objasňovala traumatickou událost, posttraumatické jevy, poruchy a psychologickou péči ze strany Ministerstva vnitra ČR. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníků u 100 policistů z přímého výkonu služby k extrémním situacím a názory na posttraumatickou péči. Výsledky ukazovaly výhrady policistů k této péči a vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti propagace a informovanosti služby. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat ověření funkčnosti a využitelnosti posttraumatické péče v praxi.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 disketa; rozsah: 60 s. , 10 s obr. příloh
Subject(s)
disociace, defusing, debriefing, krizová intervence, akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, trauma
Citation
ISSN
ISBN