Oprava chyb během mluvních aktivit v hodinách anglického jazyka

Title Alternative:Error correction during speaking activities in English language classes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Peer correction is often underestimated, although methodology finds this technique of correction very contributive. Unfortunately, there are not enough methodical materials suggesting possible application of mentioned method during English lessons. The aim of this diploma work is to plan such activities, through which peer correction will be integrated into parts of lessons focused on speaking. These activities should prove that the students are able to correct each other. Moreover, peer correction is a possibility how to increase students{\crq} cooperation during lessons.
Technika vzájemného opravování chyb je často opomíjena, přestože metodika ji shledává velice přínosnou. Existuje však jen málo praktických pokladů pro aplikaci této metody v hodinách anglického jazyka. Cílem této diplomové práce je navrhnout takové aktivity, jejichž prostřednictvím bude vzájemná oprava chyb začleněna do hodin zaměřených na mluvení. Tyto aktivity by měly prokázat, že žáci jsou schopni vzájemně se opravovat. Zapojení žáků do opravy chyb je také jednou z možností, která vede k rozvoji spoluzodpovědnosti za výuku a posílení spolupráce při aktivitách v hodinách anglického jazyka.
Description
katedra: KAJ;
Subject(s)
error, error treatment, development of oral production, error correction in speaking, peer correction in speaking, chyba, oprava chyb, rozvoj mluveného projevu, oprava chyb v mluveném projevu, vzájemná oprava chyb při mluvení
Citation
ISSN
ISBN