Problematika měření klimatu učitelského sboru

Title Alternative:Problems of Measuring the Climate of the Teaching Staff
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The research deals with prospective difficulties and critical points following the measuring and subsequent elaborating the results. The text is above all presented for laymen. The introductory part lists those published essays discussing school climate, teachers{\crq} staff or factors effecting. That is followed by commends on appropriate methods or means of statistics available. The "experiment" itself was applied to the research realized by Dr. Urbánek. We started from the problems appeared during evaluating the questionnaires. Considering the only situation we cannot propose a solution in general. The sixteen tables and graphs present all the data acquired as so as they compare different options from the basic set. The hypotheses mentioned resume the primary presumptions and those consequently stated rates.
Práce se zabývá možnými problémy a kritickými oblastmi při provádění měření a následném zpracování výsledků. Je určen především pro laiky. V první části podává přehled o publikovaných statích na téma klima školy, učitelský sbor a faktory ovlivňující jeho klima. Následně jsme se zaměřili na možné metody a statistické nástroje, zhodnotili jejich využitelnost. Vlastní {\clqq}pokus`` byl aplikován na šetření provedené Dr. Urbánkem. Vycházeli jsme z otázek, které vytanuly během zpracování. Všeobecně platné odpovědi dát nemůžeme, z jedné situace to přirozeně nelze. V šestnácti tabulkách a grafech naleznete získané údaje a komparace různých výběrů ze základního souboru, společně s několika hypotézami.
Description
katedra: KPP; rozsah: 59 s., 7 s. příloh
Subject(s)
climate, school climate, methods of climate inquiry, statistic, measuring of climate, minimal backflow of questionnaires, klima, klima školy, klima učitelského sboru, metody šetření klimatu, statistika, měření klimatu, minimální návratnost dotazníků
Citation
ISSN
ISBN