Netradiční pomůcky v hodinách TV na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:Non-traditional teaching utilities in physical education lessons at a primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the diploma thesis is to create a set of games with non-traditional utilities. We have chosen materials that pupils made themselves. Then we put these tools in to the hours of physical education, thus leading to an interconnection of two teaching subjects. When activities with handmade tools were utilities, pupils were more active and increased their enjoymant of movement activities. Thesis containc instructions for the production of six different devices and their possible use at school and in leisure activities.
Cílem této diplomové práce je vytvoření souboru her s netradičními pomůckami. Zvolili jsme pomůcky, které si žáci vyrobili sami. Poté jsme tyto pomůcky zařadili do hodin tělesné výchovy, čímž došlo k propojení dvou vyučovacích předmětů. Při činnostech s vlastnoručně vyrobenými pomůckami byli žáci aktivnější a zvýšil se jejich prožitek z pohybové aktivity. Diplomová práce obsahuje návod na výrobu šesti různých pomůcek a jejich možné využití ve školním prostředí i ve volnočasových aktivitách.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 metodická příručka pro učitele; rozsah: 69 s.
Subject(s)
non-traditional utilities, manual activities, physical education, game, netradiční pomůcky, pracovní činnosti, tělesná výchova, hra
Citation
ISSN
ISBN