Hlasového ovládání elektrospotřebičů v domácnosti

Title Alternative:Voice control of home electric appliance
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci, která dokáže hlasem ovládat domácí elektrospotřebiče a to za použití distribuovaného rozpoznávání řeči. Aplikace "Hlasové ovládání" dokáže halsovými povely spínat/vypínat elektrospotřebiče pomocí USB karty, která obsahuje digitální a analogové vstupy/výstupy. Ovládání je realizováno přímo, nebo v závislosti na změně stavu definovaného vstupního kanálu USB karty. Přes výstupní kanály USB karty spíná/vypíná polovodičová relé, která spínají vyšší střídavá napětí a proudy elektrospotřebičů.
The main aim of this diploma thesis is to create an application which is able to control electric home appliances by voice, where distributed recognitioning of voice is used. The application {\clq}voice control` is able to switch on/off electric appliances using USB card, which includes digital and analog inputs/outputs. The control is realized directly or in relation on channel status change of USB card. Through the output channels of USB card it switches on/off static relays that switch higher alternating voltages and currents of electric appliances.
Description
katedra: KES;
Subject(s)
smart room, voice control, speech recognition, win api, electric appliances, inteligentní dům, hlasové ovládání, rozpoznávání řeči, win api, elektrospotřebič
Citation
ISSN
ISBN