Problematika financování neziskových organizací

Title Alternative:The financial problematic of the nonprofit organizations
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Síla ekonomiky státu lze porovnat také tím, do jaké míry se dokáže postarat o ty nejslabší, respektive jak funguje jeho sociální systém. Někteří spoluobčané se nemohou plně podílet na rozvoji ekonomiky, např. z důvodu zdravotního postižení. Tím, že před nimi nezavíráme oči, všímáme si jejich problémů a jsme schopni se o ně postarat jak psychicky tak finančně, zajišťujeme i sami sobě lepší společenské prostředí. Během studia na Technické univerzitě v Liberci jsem se zúčastnila měsíční mezinárodní stáže v nadaci "Fondation John Bost" ve Francii. Jako dobrovolnice jsem asistovala v péči o handicapované a zároveň jsem se seznámila i s problematikou financování této nadace. V bakalářské práci nejprve nastíním zvláštnosti struktury a hospodaření neziskových organizací, z nichž se zaměřím zejména na obecně prospěšné společnosti. Dále se zmíním o nových možnostech financování z fondů EU a jiných nadačních fondů. Jako příklad obecně prospěšné společnosti představím sdružení Arkádie se sídlem v Teplicích.
The power of the state economy we can compare according to the ability of the help the socialweakness people, respective according to the function of the social system. Some citizens can´t take part in the economical development fully, for example handicap people. That we don´t close our eyes, that we notice their problems and we are able to look after them as psychicly as financially, from this reason we create better social environment. During my study on the Technicial University Liberec I took part in monthly internacional practise for the "Fondation John Bost" in France. As the volountar I assisted in the care of handicap people and I acquainted the financial problematic of this foundation. In my bachelory work I describe the structural and the economic curiosities of the nonprofit organizations. I refer to the new possibilities of the financiation from the funds of the Europe Union and from the other funds. For the example I introduce the generaly beneficial society Arkadie with the residence in Teplice.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: CD;
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN