Výuka cizího jazyka s hudební výchovou

Title Alternative:Teaching Foreign Language connected with Musical Education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In my diploma work I tried to describe possibilities of teaching foreign language by means of musical elements e. g. songs etc. I engaged in intersubject connection of Musical Education and Foreign Language. In particular parts I aimed at the development of musical and language sills (rhythm, voice, breath, accent, pronunciation, phrasing and articulation etc.). I also engaged in questions of function and moment of putting into the proper part of the lesson. The teacher`s preparation and using of different kinds of help are very important parts, too. In the practical part I prooved the effect of using these elements in the teaching. From the practical point of view I mentioned many activities, that were aimed at skills development in each part.
Ve své diplomové práci jsem se snažila popsat možnosti vyučování cizího jazyka pomocí hudebních prvků například písní a říkadel. Zabývala jsem se mezipředmětovou vazbou hudební výchovy a cizího jazyka. V jednotlivých částech jsem se zaměřila na rozvoj hudebních a jazykových dovedností (rytmus, hlas, dech, přízvuk, výslovnost, frázování, artikulace aj.). Zabývala jsem se také otázkami funkce a momentu zařazení hudebních prvků během jazykové výuky. Nedílnou součástí tohoto tématu byla také příprava učitele na výuku a používání různých druhů pomůcek. Ověřovala jsem v praxi, zda je vyučování za použití těchto prvků efektivní. Z hlediska praktického jsem uváděla v průběhu jednotlivých kapitol aktivity zaměřené na rozvoj dané dovednosti.
Description
katedra: KPV; rozsah: 83 s.
Subject(s)
teaching foreign language, musical elements, language skills, musical skills, výuka cizího jazyka, hudební prvky, jazykové dovednosti, hudební dovednosti
Citation
ISSN
ISBN