Chráněné bydlení dospělých mentálně postižených osob

Title Alternative:Sheltered Housing of Mentally Handicapped Adult People
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of the thesis is the care of mentally handicapped adults and sheltered housing provided by the social care system. It examines the transfer of different types of handicapped clients from asylums to sheltered apartments. The benefits of social service, the activities and satisfaction of the clients were also taken to consideration. The paper consists of theoretical and practical parts. The theoretical parts analyses specialized resources and deals with the socialization as well as the ambit of this legislation. The interviews, observations, and the company records studies researches life in sheltered housing. To summarise, the thesis analyss the quality of life and benefits of sheltered housing for mentally disabled clients. The practical part proved the positive contribution of sheltered housing for its users. The objectives of the thesis were fully covered.
Bakalářská práce se zabývala problematikou péče o dospělé osoby s mentálním postižením a vycházela z možností poskytované sociální služby chráněné bydlení. Jejím cílem bylo srovnání přechodu klientů z domovů pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení. Zkoumala, kteří uživatelé tento přechod lépe zvládli. Práce se zabývala přínosem sociální služby, aktivitami a spokojeností klientů. Práci tvořily dvě základní části, teoretická a praktická. Teoretická část se pomocí zpracování odborných zdrojů zabývala problematikou mentální retardace, socializací a legislativním rámcem. Praktická část pomocí rozhovorů, pozorování a studia spisové dokumentace zkoumala život v chráněném bydlení. Výsledkem průzkumu byl přehled o životě uživatelů s mentální retardací a posouzení přínosu chráněného bydlení. Výsledky praktické části potvrdily pozitivní přínos chráněného bydlení pro jeho uživatele. Záměr práce byl naplněn v plném rozsahu.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 63 s.
Subject(s)
cephalonia, mental handicap, sheltered housing, social services, socialization, mentální retardace, mentální postižení, chráněné bydlení, sociální služby, socializace
Citation
ISSN
ISBN