Projevy psychické deprivace u dětí předškolního věku

Title Alternative:Psychic Deprivation Symptoms within preschool Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This research focuses on the topis of psychological deprivation in childhood. It is based mainly on studies by Z. Matějček, J. Langmeier and other Czech specialists. A goal of the research was to identify what signs of psychologically deprived children come through earlier than the other ones. The research consists of two main parts: theory and application. The chapter on theory describes exhibition of psychological deprivation and also possible consequences of such experience. The researched is extended into application of the theory throughout observation of children that mihgt go through psychological deprivation or subdeprivation. Two methods were used to conduct hte applied research: long term observation and qualitative analysis of casuistry. The researched sample consisted of twelve deprived children attending special department of a kindergarten. The research pointed out the most common signs of psychological deprivation. The collected data can help to timely identification of the problem in preschool age children, what would enable timely and effective cure.
Bakalářská práce se zabývá problematikou psychické deprivace v dětství. Vychází z poznatků a výsledků výzkumů, které v České republice prováděli zejména Z. Matějček a J. Langmeier a někteří další odborníci. Cílem práce bylo zjistit, které projevy chování psychicky deprivovaných dětí v mateřské škole se objevovaly častěji než projevy ostatní. Práci tvořily dvě stěžejní části. Teoretická část popisuje a charakterizuje projevy psychické deprivace i možné následky, které z této zkušenosti vyplývajají. Praktická část je zaměřena na zjišžění odlišností v chování, které by mohly svědčit pro psychickou deprivaci, resp. subdeprivaci. K tomuto účelu byly využity dvě metody: metoda dlouhodobého pozorování a metoda kvalitativní analýzy kazuistik. Zkoumanou skupinu tvořilo dvanáct deprivovaných dětí navštěvujících speciální oddělení mateřské školy. Výsledkem práce bylo zjištění, které z projevů psychické deprivace se u sledovaných dětí vyskytovaly nejčastěji. Získané výsledky mohou přispět ke snazšímu a včasnějšímu rozpoznání subdeprivace dětí v předškolním zařízení, což může přispět k její včasné a efektivní nápravě.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 x CD; rozsah: 68
Subject(s)
psychological deprivation, subdeprivation, qualitative analysis of casuistry studies, long-term observation, psychická deprivace, subdeprivace, kvalitativní analýza kazuistických studií, dlouhodobé pozorování
Citation
ISSN
ISBN