Komunitní plánování sociálních služeb v Libereckém regionu

Title Alternative:Community Planning of the Social Services in the Region of Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor thesis dealed with problems of the Community planning of social services in the Liberec region. The main purpose was to detect the contemporary supply and demand for social services estabilished for citizens with health disability/impairment in this region. Discussed substance of community planning of social services and related themes are compliled in the theoretical part of the thesis. The practical part is intented on specification of Community planning of social services in the Liberec region for the period from 2008 until 2013 as well as on introducing of providers of social services accesible for persons with health disability within the Liberec region. By means of nonstandardized questionnaire 45 health handicapped persons were addressed and asked about accesibility, quality and amount of social services supply in the Liberec region. In conclusion were analysed outcomes of the questionnaire and made suggestion of arrangements related with dealed themes.
Bakalářská práce se zabývala problematikou Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Liberec. Jejím cílem bylo zmapovat aktuální nabídku a poptávku sociálních služeb určených zdravotně postiženým občanům v uvedeném regionu. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, ve které byl prostřednictvím zpracovaných odborných zdrojů vymezen obsah problematiky komunitního plánování sociálních služeb společně se souvisejícími tématy. Druhá část, praktická, byla rozdělena do dvou úseků. První úsek obsahoval konkretizaci Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Liberec pro období 2008 až 2013 a adresář Poskytovatelů sociálních služeb v regionu Liberec zaměřené na osoby zdravotně znevýhodněné. Druhý úsek zjišťoval pomocí nestandardizovaného dotazníku názor 45 zdravotně znevýhodněných osob na dostupnost, kvalitu a výši nabídky sociálních služeb v regionu Liberec.V závěru byly zhodnoceny výsledky dotazníkového šetření a navržena opatření ve vztahu k řešené problematice.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 68 s. , 4 s. příloh
Subject(s)
social service, disability/ impairment, citizen with health disability, quality, standard of social services, municipal planning, municipal plan, user, provider, sociální služba, zdravotní postižení (znevýhodnění), občan se zdravotním postižením, standardy kvality sociálních služeb, komunitní plánování, komunitní, plán, uživatel, poskytovatel
Citation
ISSN
ISBN