Komunitní plánování sociálních služeb v Libereckém regionu

Title Alternative:Community Planning of the Social Services in the Region of Liberec
dc.contributor.advisorNádvorníková, Lenka
dc.contributor.authorŠnýdl, Vladimír
dc.date2008
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2008-04-28
dc.date.defense2008-06-11
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2007-02-16
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 68 s. , 4 s. přílohcs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis dealed with problems of the Community planning of social services in the Liberec region. The main purpose was to detect the contemporary supply and demand for social services estabilished for citizens with health disability/impairment in this region. Discussed substance of community planning of social services and related themes are compliled in the theoretical part of the thesis. The practical part is intented on specification of Community planning of social services in the Liberec region for the period from 2008 until 2013 as well as on introducing of providers of social services accesible for persons with health disability within the Liberec region. By means of nonstandardized questionnaire 45 health handicapped persons were addressed and asked about accesibility, quality and amount of social services supply in the Liberec region. In conclusion were analysed outcomes of the questionnaire and made suggestion of arrangements related with dealed themes.en
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala problematikou Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Liberec. Jejím cílem bylo zmapovat aktuální nabídku a poptávku sociálních služeb určených zdravotně postiženým občanům v uvedeném regionu. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, ve které byl prostřednictvím zpracovaných odborných zdrojů vymezen obsah problematiky komunitního plánování sociálních služeb společně se souvisejícími tématy. Druhá část, praktická, byla rozdělena do dvou úseků. První úsek obsahoval konkretizaci Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Liberec pro období 2008 až 2013 a adresář Poskytovatelů sociálních služeb v regionu Liberec zaměřené na osoby zdravotně znevýhodněné. Druhý úsek zjišťoval pomocí nestandardizovaného dotazníku názor 45 zdravotně znevýhodněných osob na dostupnost, kvalitu a výši nabídky sociálních služeb v regionu Liberec.V závěru byly zhodnoceny výsledky dotazníkového šetření a navržena opatření ve vztahu k řešené problematice.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6196
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectsocial serviceen
dc.subjectdisability/ impairmenten
dc.subjectcitizen with health disabilityen
dc.subjectqualityen
dc.subjectstandard of social servicesen
dc.subjectmunicipal planningen
dc.subjectmunicipal planen
dc.subjectuseren
dc.subjectprovideren
dc.subjectsociální službacs
dc.subjectzdravotní postižení (znevýhodnění)cs
dc.subjectobčan se zdravotním postiženímcs
dc.subjectstandardy kvality sociálních služebcs
dc.subjectkomunitní plánovánícs
dc.subjectkomunitnícs
dc.subjectpláncs
dc.subjectuživatelcs
dc.subjectposkytovatelcs
dc.subject.verbissociální službycs
dc.titleKomunitní plánování sociálních služeb v Libereckém regionucs
dc.title.alternativeCommunity Planning of the Social Services in the Region of Liberecen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag14011
local.identifier.verbis361297
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:04:45cs
local.verbis.studijniprogramKSS PPcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_14011.pdf
Size:
383.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce