Problematika zaměstnávání odsouzených

Title Alternative:The Problem of Employment of Sentenced People
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My thesis deals with the problems of the employment and education of convicted persons. It is based on the current legislative status in the Czech Republic which has pledged to implement the European Prison Rules. This means that the employment of convicted person is to be understood as a tool of re-socialization, not as punishment or vengeance. Neither it should be seen from the purely economic viewpoint only. My objective was to summarize the offer of work opportunities for convicted persons serving their imprisonment in the Prison in Stráž pod Ralskem and, generally, in the whole sector of the Prison Service of the Czech Republic. I also intended to map up the demand for employment among the convicts themselves. My thesis consists of two main parts. The first, theoretical part deals with the definition of basic concepts, summarizes expert literature, outlines the history of convict employment and informs about the problems of penitentiary care as such. The practical part identifies, by means a non-standardized questionnaire, attitudes of the public and convicts towards the debated problems. The results showed that convicts are informed about the possibilities of employment during imprisonment but the offer does not meet their demand. More than half of the public presumed that employment of convicts is beneficial and should be supported. Considering the discussed problems, the most important contribution of my thesis could be seen in the finding that almost half of the convicts serving their imprisonment is willing to work, whereas before going to prison almost three quarters of the convicts from the same sample were unemployed.
Bakalářská práce se zabývala problematikou zaměstnávání odsouzených a jejich vzděláváním. Vycházela ze současného legislativního stavu v České republice, která se zavázala dodržovat Evropská vězeňská pravidla. To znamená přistupovat k problematice zaměstnávání odsouzených jako k nástroji resocializace a nikoli jako trestu, nebo odplatě či pohlížet na tuto problematiku jen z čistě ekonomického hlediska. Cílem bylo zmapovat nabídku pracovních příležitostí pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Stráž pod Ralskem a všeobecně v celém sektoru Vězeňské služby ČR. Cílem bylo též zmapovat poptávku po pracovním zařazení ze strany samotných odsouzených. Práci tvořili dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která byla věnována výkladu základních pojmů, nahlédla do odborné literatury, do historie zaměstnávání odsouzených a seznámila s problematikou penitenciární péče jakožto celku. Praktická část zjišťovala pomocí nestandardizovaného dotazníku postoje veřejnosti a odsouzených k projednávané problematice. Výsledky ukazovaly, že odsouzení jsou obeznámeni s možnostmi zaměstnání v rámci výkonu trestu odnětí svobody, avšak nabídka nedosahuje poptávky. Veřejnost se z více jak poloviny domnívala, že zaměstnávání odsouzených je prospěšné a je třeba jej podporovat. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že v rámci výkonu trestu jsou odsouzení téměř z poloviny ochotni pracovat, zatímco před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody ze stejného vzorku odsouzených byly téměř tři čtvrtiny z nich nezaměstnanými.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 + 1 CD; rozsah: 72 s., 15 s. obr. příloh
Subject(s)
employment of convicts, prison service of the czech republic, imprisonment, education, re-socialization, offer demand of work, workplace, questionnaire, zaměstnávání odsouzených, vězeňská služba čr, výkon trestu odnětí svobody, vzdělávání, resocializace, nabídka poptávka práce, pracoviště, dotazník
Citation
ISSN
ISBN