Rasové a nacionalistické prvky v německé nacistické ideologii

Title Alternative:Racial and Nationalistic Elements in the Ideology of the German Nacism
Abstract
Cílem této bakalářské práce je představit a rozebrat rasové a nacionalistické koncepce, které ovlivnily nacistickou ideologii a pronikly do ní. V první části práce jsou shrnuty vývoj myšlení o rase a nacionalismu a následně myšlenky dvou význačných rasových teoretiků, jimiž byli Joseph Arthur Gobineau a Houston Stewart Chamberlain. V druhé části se autorka zaměřuje na vývoj nacionalismu a rasismu v Německu, přičemž se opírá o stěžejní dílo nacistické ideologie Mein Kampf, jehož autorem byl Adolf Hitler. V závěru jsou shrnuty a porovnány názorové vlivy na vývoj německého nacionalismu, zejména myšlenky Josepha Arthura Gobineaua a Houstona Stewarta Chamberlaina a Adolfa Hitlera.
The aim of this thesis is to present and analyze racial and nationalistic concepts that influenced and penetrated into the Nazi ideology. In the first part of this study there are summarized development of race thinking and nationalism and afterwards the thoughts of the two significant race theorists Joseph Arthur Gobineau and Houston Stewart Chamberlain. In the second part, the author focuses on the development of nationalism and racism in Germany, where the author relies on the fundamental work of the Nazi ideology Hitler´s Mein Kampf. At the end, there are summarized and compared the effects of opinion on the development of the German nationalism, especially the ideas of Joseph Arthur Gobineau, Houston Stewart Chamberlain and Adolf Hitler.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN