Rasové a nacionalistické prvky v německé nacistické ideologii

Title Alternative:Racial and Nationalistic Elements in the Ideology of the German Nacism
dc.contributor.authorNedomová, Romana
dc.date.accessioned2018-12-03T18:34:46Z
dc.date.available2018-12-03T18:34:46Z
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je představit a rozebrat rasové a nacionalistické koncepce, které ovlivnily nacistickou ideologii a pronikly do ní. V první části práce jsou shrnuty vývoj myšlení o rase a nacionalismu a následně myšlenky dvou význačných rasových teoretiků, jimiž byli Joseph Arthur Gobineau a Houston Stewart Chamberlain. V druhé části se autorka zaměřuje na vývoj nacionalismu a rasismu v Německu, přičemž se opírá o stěžejní dílo nacistické ideologie Mein Kampf, jehož autorem byl Adolf Hitler. V závěru jsou shrnuty a porovnány názorové vlivy na vývoj německého nacionalismu, zejména myšlenky Josepha Arthura Gobineaua a Houstona Stewarta Chamberlaina a Adolfa Hitlera.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to present and analyze racial and nationalistic concepts that influenced and penetrated into the Nazi ideology. In the first part of this study there are summarized development of race thinking and nationalism and afterwards the thoughts of the two significant race theorists Joseph Arthur Gobineau and Houston Stewart Chamberlain. In the second part, the author focuses on the development of nationalism and racism in Germany, where the author relies on the fundamental work of the Nazi ideology Hitler´s Mein Kampf. At the end, there are summarized and compared the effects of opinion on the development of the German nationalism, especially the ideas of Joseph Arthur Gobineau, Houston Stewart Chamberlain and Adolf Hitler.en
dc.identifier.signatureV 317/16 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60423
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisnacionalismuscs
dc.subject.verbisnationalismen
dc.titleRasové a nacionalistické prvky v německé nacistické ideologiics
dc.title.alternativeRacial and Nationalistic Elements in the Ideology of the German Nacismen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06523418
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-07-25 07:07:57cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
361.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
1.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
1.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_31716_Pb.pdf
Size:
1.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP