Názorné představy mladšího dítěte o přirozeném čísle

Title Alternative:Objective images of natural number in younger age
Abstract
Tématem této diplomové práce je rozvoj matematického myšlení, především předčíselných a číselných představ u předškolních dětí a žáků na začátku školní docházky. Teoretická část je zaměřena na kurikulární dokumenty pro předškolní a základní vzdělávání a charakteristiku předškolního dítěte a žáka mladšího školního věku.V praktické části jsou nabídnuty náměty pro rozvoj předčíselných a číselných názorných představ.Ve výzkumné části je zmapována úroveň číselných představ u žáků na začátku školní docházky a úroveň předčíselných a číselných představ z pohledu pedagogů 1. ročníku základního vzdělávání.
The diploma thesis deals with the development of the mathematical thinking, especially with those related to the pre-numeric and numeric imaginings of the pre-school and primary school age children.The theoretical part is focused on the curriculum documents for pre-school and primary education, and on the pre-school and primary school age children characteristics.The practical part of the paper offers suggestions for the development of the pre-numeric and numeric visual imaginings.The research part maps the level of the numeric imaginings of the pupils at the beginning of the schooling, and the level of the pre-numeric and numeric imaginings from the first grade teachers' point of view.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN