Názorné představy mladšího dítěte o přirozeném čísle

Title Alternative:Objective images of natural number in younger age
dc.contributor.authorNovotná, Lenka
dc.date.accessioned2018-12-03T18:28:16Z
dc.date.available2018-12-03T18:28:16Z
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je rozvoj matematického myšlení, především předčíselných a číselných představ u předškolních dětí a žáků na začátku školní docházky. Teoretická část je zaměřena na kurikulární dokumenty pro předškolní a základní vzdělávání a charakteristiku předškolního dítěte a žáka mladšího školního věku.V praktické části jsou nabídnuty náměty pro rozvoj předčíselných a číselných názorných představ.Ve výzkumné části je zmapována úroveň číselných představ u žáků na začátku školní docházky a úroveň předčíselných a číselných představ z pohledu pedagogů 1. ročníku základního vzdělávání.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the development of the mathematical thinking, especially with those related to the pre-numeric and numeric imaginings of the pre-school and primary school age children.The theoretical part is focused on the curriculum documents for pre-school and primary education, and on the pre-school and primary school age children characteristics.The practical part of the paper offers suggestions for the development of the pre-numeric and numeric visual imaginings.The research part maps the level of the numeric imaginings of the pupils at the beginning of the schooling, and the level of the pre-numeric and numeric imaginings from the first grade teachers' point of view.en
dc.identifier.signatureV 15/16 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60113
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisděti předškolního věkucs
dc.subject.verbisvzdělávací programycs
dc.subject.verbispřirozená číslacs
dc.subject.verbispreschool childrenen
dc.subject.verbiseducational programsen
dc.subject.verbisnatural numbersen
dc.titleNázorné představy mladšího dítěte o přirozeném číslecs
dc.title.alternativeObjective images of natural number in younger ageen
dc.typediplomové prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06489599
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:51:11cs
local.verbis.studijniprogramKPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
155.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
332.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
331.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_01516_P..pdf
Size:
6.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP