Programování databázových aplikací v J2ME pro PDA

Title Alternative:Programming of database applications in J2ME environment for PDAs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá řešením způsobu komunikace mezi aplikací běžící na kapesním počítači PDA a databázovým serverem pomocí JDBC rozhraní. V úvodu je řečeno, jaké jsou dnešní možnosti J2ME a jaké možnosti přináší rozhraní JDBC. V dalších kapitolách je zpracováno jaká je podpora Javy na PDA a s jakým vývojem aplikací se můžeme setkat. Následně je popsáno nastavení SQL serveru a vytvořena aplikace v jazyku Java s konečným konstatováním, že se nepodařilo splnit zadání, protože nebyly dostupné dostatečné nástroje pro jeho realizaci. Závěr práce je věnován komerčnímu řešení společnosti Microsoft v podobě SQL Mobile, který je určen pro mobilní zařízení.
Work is dealt with solving way of communication between application which is running on pocket computer PDA and database server by force of JDBC interface. In introduction is told what the today´s possibilities J2ME are and which possibilities bear an interface JDBC. In other chapters is worked up what support of Java is on PDA and which development of applications we can meet with there. Subsequently is described setting SQL server and created application in Java language with final enunciation that the task was not realized, because there weren't accessible competent tools for the realization. The end of work is devoted to commercial solution to the company Microsoft in form SQL Mobile that is intended for mobile arrangement.
Description
katedra: KSI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 45 s.
Subject(s)
java 2 me, jdbc, cdc, pda, databáze, java 2 me, jdbc, cdc, pda, database
Citation
ISSN
ISBN