Analýza vybraných personálních činností ve společnosti ATEKO a.s.

Title Alternative:Analysis of the Selected Personnel Activities in the Company ATEKO a.s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The title of this work is the Analysis of the Selected Personnel Activities in the Company ATEKO a.s. The theoretical part concentrates on the complex care of employees in a company; it means working hours, looking after working environment, labour protection, personnel development, care of living environment, and fringe benefits. The practical part focuses on the company ATEKO a.s. It describes this company, its history, the aims of the enterprise, and especially its possibilities of the employees{\crq} care; finally it outlines its strategy in this matter. The analysis of this firm is concentrated on many spheres of the care for employees, on benefits, and a special attention is dedicated to the personnel development and education of the staff as well. The objective of this work is to create a summary of the possibilities of the employees{\crq} care, apply it to the situation in this company, provide an evaluation of the current situation (financial as well) in comparison with the theory, and propose some possible improvements.
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných personálních činností v konkrétní organizaci. Teoretická část nás seznamuje s jednou z mnoha personálních činností - zabývá se komplexní péčí o pracovníky, to znamená pracovní dobou, pracovním prostředím, bezpečností práce, personálním rozvojem, péčí o životní prostředí a službami poskytovanými pracovníkům. Praktická část je věnována základním principům ve společnosti ATEKO a.s. Seznamuje nás s touto firmou, její historií, hlavním předmětem podnikání a především popisuje firmu z hlediska poskytování péče o pracovníky a seznamuje nás s její strategii v této oblasti. Analýza firmy je zaměřena na jednotlivé oblasti péče o pracovníky, na zaměstnanecké výhody, tzv. benefity a zvláštní pozornost je také věnována personálnímu rozvoji a vzdělávání pracovníků. Cílem této diplomové práce je vytvořit rámcový přehled možností péče o pracovníky, aplikovat jej na situaci v této organizaci, poskytnout zhodnocení současné situace (i finanční) v porovnání s teorií a navrhnout možná zlepšení.
Description
katedra: KPE; rozsah: 90 s., 6 s. příloh
Subject(s)
personnel activities, care of employees, working hours, working environment, labour protection, personnel development, care of living environment, fringe benefits, personální činnosti, péče o pracovníky, pracovní doba, pracovní prostředí, bezpečnost práce, personální rozvoj, péče o životní prostředí, zaměstnanecké výhody
Citation
ISSN
ISBN