Uplatnění principů Talent managementu ve společnosti Preciosa, a.s.

Title Alternative:Implementation of Talent Management Principles in Preciosa Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This dissertation is focused on applying of talent management principles in Preciosa Company. Talent Management is a significant strategic part of human resource management, which involves process of selecting (targeting), recruiting, development and retention and making the best of workers with above-average results and a potential for future growth. There are two main goals of talent management namely improving performance at all levels and stabilisation of highly valued people in a company. Talent management is now being introduced in Preciosa Company in order to achieve the above mentioned goals. The aim of the dissertation is to describe the current level of talent management in Preciosa and to suggest particular ideas and steps, which should be taken and implemented so the talent management there can be further developed. The main idea behind the suggestion is differentiated approach along with transparent and open system. The entire process of working with talents is proposed and, at the end of the dissertation, economically evaluated.
Tato diplomová práce se zabývá principy uplatnění Talent Managementu ve společnosti Preciosa a.s. Talent Management je významnou strategickou rolí řízení lidských zdrojů. Představuje proces identifikace, získávání, rozvoje, udržení a využití pracovníků s nadprůměrnými výsledky a potenciálem k dalšímu růstu. Talent Management má dva hlavní cíle. Prvním je zvýšení výkonnosti na všech úrovních a druhým stabilizace vysoce ceněných lidí ve firmě. V Preciose a.s. je Talent Management v současné chvíli, v souvislosti s výše zmíněnými cíli, zaváděn. Účelem této práce je popsat stávající stav a vlastními návrhy přispět k jeho dalšímu řešení. Hlavním principem, který bude vlastní návrh sledovat, je diferencovaný přístup ve spojení s transparentností a otevřeností systému. Navržen bude celý proces práce s talenty a na závěr bude provedeno jeho ekonomické zhodnocení.
Description
katedra: KPE; přílohy: 2 propagační materiály Preciosy a.s. (vzorníky); rozsah: 129 str., 3 str. příloh
Subject(s)
talent management, talent, strategic human resource development, vertical and horizontal integration, strategy of differentiation, strategy of integration, performance, competency, potential, plan of personal development, career planning, commitment, differentiation of reward system, recovery of investment in human resource development, talent management, talent, strategický rozvoj lidských zdrojů, vertikální a horizontální integrace, strategie diferenciace, strategie integrace, pracovní výkonnost, kompetence, potenciál, rozvojový plán, plánování nástupnictví, commitment, diferencovaný systém odměňování, návratnost investice do rozvoje lidských zdrojů
Citation
ISSN
ISBN