Marketingová komunikace zaměřená na zahraniční trhy

Title Alternative:Marketing communication with focus on foreign markets
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor summary presented below is analyzing marketing communication needs as well as the level of such communication in the company Medin, a.s. operating in the international competing environment. Target of this analysis is to evaluate the level of current communication mixture in selected company and propose some further development and strategy towards international markets. The first part describes available theory and further stress the need for targeted marketing communication. It describes and compares different tools used as the communication techniques for international presentation and presence in those markets. The second one, practical part details particular Medin, a.s. company and it´s current level of international communication. The final part presents some of the recommendations with an additional analysis taken from the international expert press and magazines.
Předkládaná bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací firmy Medin, a.s. v mezinárodním prostředí. Cílem této práce je zhodnotit současný stav komunikačního mixu vybraného podniku a navrhnout způsob komunikace směřované na zahraniční trhy. První část práce je věnována teorii a pojednává o významu marketingové komunikace. Popisuje a porovnává jednotlivé nástroje komunikačního mixu s ohledem na využití v mezinárodním prostředí. V praktické části je popsán zkoumaný podnik a jeho dosavadní komunikace zaměřená na zahraniční trhy. Závěrečnou částí je vlastní návrh na komunikaci, který je doplněn o průzkum mezinárodně vydávaných odborných časopisů.
Description
katedra: KMG; rozsah: 42 s., 9 s. obr. příloh
Subject(s)
marketing communication, communication mix, advertisement, media, public relations, sales promotions, direct marketing, personal selling, international communication, communication strategy, marketingová komunikace, komunikační mix, reklama, média, public relations, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej, mezinárodní komunikace, komunikační strategie
Citation
ISSN
ISBN