Optimalizace procesu sanace na ložisku Stráž

Title Alternative:The Optimization of the Remediation Prosess on the Stráž Deposit
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The mining of uranium ore in the Stráž area was proceeded by two totally different methods. It was the conventional deep mining method and newly so-called chemical leaching method was used. Huge ecological weight originated on the Stráž deposit in consequence of thee chemical leaching operation - 4,9 mil. tons of contaminants in the subsurface aquifer. The remediation of ecological weight is a complex problem that is related to many branches of science. The special processes and the simulation tools were developed in DIAMO for finding of the optimal solution of the remediation process. Special mathematical simulation software is used in these variants. The procedure of searching for the optimal solution is described on two real remediation variants. Their results are compared according to the technological and economical evaluative criteria. The most successful scenario defines more effective technological procedure and it is chosen for another variant examination.
Dobývání uranu v oblasti Stráže pod Ralskem probíhalo dvěma zcela odlišnými metodami. Klasickou metodou hlubinného dobývání a nově zavedenou tzv. chemickou těžbou. S provozováním chemické těžby vznikla na ložisku Stráž ekologická zátěž v podobě 4.9 mil. tun kontaminantů uložených ve vrstvách cenomanské zvodně. Sanace ekologické zátěže, tak výjimečná svým rozsahem, je komplexní problém postihující problematiku mnoha vědních oborů. Pro hledání optimálního řešení sanačního postupu byly na s. p. DIAMO vyvinuty metodiky a simulační nástroje, pomocí nichž jsou hledány efektivní sanační postupy. Pomocí nástrojů simulace jsou zpracovávány technologické varianty sanace a jejich výsledky jsou porovnávány podle technologické úspěšnosti i podle ekonomických hodnotících kriterií. Úspěšnější sanační varianty vymezují efektivnější technologické postupy vhodné k realizaci a jsou podkladem k návrhům dalších prací. Na příkladu dvou reálných variant sanace je popsán postup hledání optimálního řešení procesu sanace s využitím matematických simulačních nástrojů.
Description
katedra: KPE; rozsah: 85 s.
Subject(s)
cost, neutralization, optimization, overflow, remediation, simulation, technology, mining, efficiency, uranium, scenario, injection, náklady, neutralizace, optimalizace, přetok, sanace, simulace, technologie, těžba, účinnost, uran, varianta, vtláčení
Citation
ISSN
ISBN