Komparace právních forem u kulturních organizací ve východních Čechách

Title Alternative:Comparison of Law Forms of the Cultural Amenities in Eastern Bohemia
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Theme of my diploma thesis is comparison of law at cultural organization in the east of Czech Republic. The work result from experiences which I´ve gained from four choosen subjects that are active in culture. It is Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Filharmonie Hradec Králové o.p.s. and allowance organizations Městské muzeum v Jaroměři and Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. My diploma thesis consists of the theorethical part, in that there is description of all possible ways of law forms at civilized establishment that are legal according to czech legislature. Then, in this part, I also talk about aplication of tax laws, economic factors and budget processes to law forms. In second part consists of presentation of cultural organizations, their characterization and description of services they provide. Lastly there is examination their economic situation by theoretically finding and evaluated expedience of law forms cultural organizations from economic importace.
Tématem diplomové práce je komparace právních forem u kulturních organizací ve východních Čechách. Práce vychází z poznatků získaných od čtyř vybraných subjektů působících v kultuře. Jsou to Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o, Filharmonie Hradec Králové o.p.s. a příspěvkové organizace Městské muzeum v Jaroměři a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Diplomová práce se skládá z teoretické části, ve které jsou popsány všechny možné způsoby právních forem u kulturních organizací, které povoluje legislativa ČR a dále pak řeší aplikaci daňových zákonů, ekonomických faktorů a rozpočtových procesů na různé právní formy. V další části textu jsou představeny vybrané kulturní organizace, jejich základní údaje a popis jejich činností a služeb. V závěru je pomocí teoretických poznatků posouzena jejich ekonomická situace a zhodnocena výhodnost právních forem organizací působících v kultuře z ekonomického hlediska
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD; rozsah: 87 s., 16 s. příloh
Subject(s)
non-profit-making organization, company, commonly beneficial company, allowance organization, company with narrow responbility, value added tax, income tax, dotation, nezisková organizace, obchodní společnost, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, společnost s ručením omezeným, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, dotace
Citation
ISSN
ISBN