Personální management - recruitment v Škoda Auto a.s.

Title Alternative:Personnel management - recruitment in Skoda Auto a.s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This graduation theses is about personnel management the company Škoda Auto a. s. The company is aimed at the area of recruitment, which are the enrollment, acquisition and selection of a staff. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part implies the issue in common forms. In the practical part I analyse the present condition of personnel management in the company Škoda Auto a. s. The short acquaintance with the history of the company, with the sphere of its business and its organization structure precedes to the analysis of the issue. Next I specialized on methods, which the company exploits when need engage vacancy. And on the end of my work I focused on Global Assignment of concern Volkswagen. In conclusion, the system of the acquirement and taking on of new workers in company Škoda Auto a. s. is evaluated and the possible improvements are suggested. And next is summarized here questions of Global Assignment of concern Volkswagen.
Tato diplomová práce se zabývá personálním managementem firmy Škoda Auto a.s. se zaměřením na oblast recruitmentu - tedy nábor, získávání a výběr pracovníků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje danou problematiku v obecné formě. Utváří všeobecný náhled na problematiku obsazování volného místa. V praktické části je analyzován současný stav personálního managementu firmy Škoda Auto a.s. Analýze této problematiky předchází krátké seznámení s historií firmy, předmětem podnikání a její organizační strukturou. Dále jsem se zaměřila na způsoby, které firma využívá v případě potřeby obsadit volné místo vhodným kandidátem a v poslední části mé práce jsem se soustředila na zahraniční výjezdy koncernu Volkswagen. V závěru je zhodnocen systém získávání a výběru pracovníků ve firmě Škoda Auto a.s. a navrhnuta možná zlepšení a dále je zde shrnuta problematika výjezdové politiky koncernu Volkswagen.
Description
katedra: KPE;
Subject(s)
personnel management, human resource management, personnel department, global assignment, global employee, short term assignment, long term assignment, international professional development, personální management, řízení lidských zdrojů, personální útvar, zahraniční výjezd, zahraniční pracovník, krátkodobý výjezd, dlouhodobý výjezd, mezinárodní profesní růst
Citation
ISSN
ISBN