Sociální aplikace pro komunitní server s 3D interaktivním rozhraním

Title Alternative:Social application with an interactive 3D interface
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro komunitní server, která bude kombinovat reálné a virtuální prostředí. K vývoji aplikace jsem použil Unity3D a SharpDevelop. Vytvořené řešení poskytuje pohyb více hráčů ve virtuálním prostředí, vzájemnou interakci uživatelů mezi sebou případně s herními prvky. Výsledkem práce je funkční a otestovaná aplikace v beta verzi.
The aim of this bachelor thesis is to create a community server application that will combine real and virtual environments. I used Unity3D and SharpDevelop to develop the application. The created solution provides multiplayer movement in virtual environment, interaction of users with each other or with game elements. The result of this work is a functional and tested beta application.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN